» nazad na znanost i tehnologije


znanost [WARP SKALE]


U početku Star Treka se nije posebno obraćala pozornost na Warp faktore, odnosno brojevi su samo oslikavali brzinu kojom se Enterprise kreće. Sa početkom TNG-a, Gene Roddenberry uvodi novu skalu te ograničava najveći faktor na Warp 10. Taj je faktor pretpostavljen kao maksimalna, odnosno beskonačna brzina, a za dostizanje te brzine je potrebna beskonačna snaga.


TOS (Cochraneova) skala

Ovu je skalu prvotno izmislio Zefram Cochrane pa je tako i po njemu skala dobila ime. Ljestvica je korištena jako dugo, sve do 24-og stoljeća, dakle čak 300 godina. Skala je vrlo jednostavna te se brzine izračunavaju formulom:

v = wfˆ3 x c

v - brzina [m/s]
wf - warp faktor
c - brzina svijetlosti (2.99792458 · 10ˆ8) [m/s]

Skala je korištena u TOS-u te u filmovima od The Motion Picturea (1.) do Undiscovered Countrya (6.). Pošto se peti Star Trek serijal, "Enterprise", odvija između izuma skale i TOS-a, možemo pretpostaviti da se i tamo koristi TOS skala što je zapravo logično.Cochraneova Warp skala (autor slike Dan Carlson)


TNG skala

Uvedena je, kao i samo ime govori, početkom drugog Star Trek serijala da se prekine beskonačno povećavanje Warp faktora te da se ograničavanjem maksimalnog faktora dobije na napetosti u serijalu, što je i sam Gene Roddenberry rekao.

Kao ograničavajuća brzina je uzet Warp 10 pri čemu se objekt kreće beskonačnom brzinom te istovremeno zauzima sve točke u svemiru. Teoretski je nemoguće dostići takvu brzinu, tim više što je za njeno postizanje potrebna beskonačna energija. Usprkos tome, u Voyageru, epizoda "Treshold", smo vidjeli kako Paris običnim šatlom dostiže brzinu Warpa 10 te zbog toga mutira u neku vrstu gmaza.

Brzina pri Warpu 6 u TNG skali je gotovo jednaka Warpu 5 prema TOS skali te, ako pretpostavimo da serijal Enterprise koristi TOS skalu, je maksimalna brzina Enterprisea NX-01 gotovo jednaka Warpu 6 po novoj ljestvici.

Formula za brzine do Warpa 9 je vrlo jednostavan i slična onoj kod TOS ljestvice:

v = wfˆ10/3 x c

v - brzina [m/s]
wf - warp faktor
c - brzina svijetlosti (2.99792458 · 10ˆ8) [m/s]

Pri prelasku brzine Warpa 9 Warp krivulja postaje asimptota te se brzine izračunavaju po iznimnoj kompliciranoj formuli. Iako niti jedan službeni izvor (serijal, film ili knjiga odobrena od strane franšize) ne navodi tu formulu, ona je pretpostavljena na webstranici ditl.org:

v = wfˆ{[(10/3)+a*[-Ln(10-WF)]^n]+f1*[(WF-9)^5]+f2*[(WF-9)^11]} · c

a - gustoća potprostornog polja
n - elektromagnetski tok
f1 - Cochraneov indeks loma (refrakcije)
f2 - Cochraneov indeks odbijanja (refleksije)

U idealnim uvjetima vrijednosti ovih veličina iznose:

a - 0,0026432
n - 0,87926700
f1 - 0,06274120
f2 - 0,32574600

Formulu navodimo isključivo informativno jer, kao što smo rekli, ona nije spomenuta ni u kom službenom izvoru.

No, i ova će formula uskoro morati biti revidirana jer su se brzine novijih brodova počele povećavati sve do 9,975 (Intrepid klasa) te je njihova upotreba (izgovaranje i zapisivanje) postala otežana. Pošto sigurno možemo očekivati i daljnja povećanja brzina, tako možemo pretpostaviti da će u dogledno vrijeme maksimalna brzina nekog broda doseći Warp 9.9999995. Sada zamislite kapetana koji mora izdati naredbu za skok u normalnu krstareću brzinu, recimo Warp 9,999995. A niti kormilaru neće biti ugodno kada će unositi brzinu...
Potrošnja snage u odnosu na Warp brzine (slika sa ditl.org)


Budućnost?

Kao što smo prije rekli, povećanjem brzina se iznos Warp faktora zakomplicirava i razdužuje te je logično za pretpostaviti da će se ubrzo napustiti TNG ljestvica. U jednoj mogućoj budućnosti viđenoj u posljednjoj epizodi TNG-a "All Good Things..." vidimo kako federacijski brodovi rutinski dostižu brzinu od Warpa 13 što je mogući znak prelaska na novu ljestvicu, povratka na staru ljestvicu ili promjene pogonske tehnologije na federacijskim brodovima.autor: Krešimir Vinšćak
idi na vrh