» nazad na znanost i tehnologije


tehnologije [POLJE SILE]


Polje sile (eng. force field) je energetska barijera sa više razina snage. Iako su polja sile sada korištena već dugi niz godina, Zvjezdana flota nije započela istraživanje ovakve vrste uređaje sve do 2147. Do 24. stoljeća, federacijska polja sile su već bila nezamjenjiva oprema svakog broda, a svako polje sile imalo je određen intenzitet, domet i snagu od 1 do 10. Polje sile snage 10 je najjače i najčešće je korišteno, primjerice, pri znanstvenom eksperimentiranju čiji rezultat ima nepoznate efekte.

Efekti polja sile na okolinu veoma variraju. Izravan kontakt može izazvati lagano peckanje, a najjača polja sile pri kontaktu izazivaju izravnu smrt. Većina vrsti polja sile nije smrtonosna, dok neke vrste koriste smrtonosna polja sile (Dominij).

Ukoliko je polje sile aktivirano, niti objekt ni transporterska zraka ne može proći kroz njega. Ipak, to nije uvijek slučaj. Borg ima tehnologiju za prilagodbu frekvencije polja sile frekvenciji radilice te tako bez problema prolazi. Ipak, federacijsko polje sile razine 10 je prevelik zalogaj čak i za Borga.

Postoji i vrsta polja sile koja služi za izolaciju dijela broda od svemira (engl. containment field – najčešće se koristi u skladištima sa šatlovima, ili ukoliko dođe do proboja trupa). Polje sile također može poslužiti kao pojačanje integritetu trupa broda ili zvjezdane baze. Polja sile su i osnovni dio holografskih projekcija u holodeku. U bolnici može poslužiti za stavljanje pacijenata u karantenu. I štitovi su također vrsta polja sile.
autor: Marko Kramar
idi na vrh