» vrste / beta kvadrant


beta kvadrant
vrsta ROMULANCI


Matični svjetovi Romulanaca su planeti blizanci Romul (Romulus) i Rem (Remus), no oni nisu svjetovi na kojima se ova vrsta razvila…

Romulanci su potomci Vulkanaca koji su davno napustili svoj matični svijet. Nije poznato točno kada je do toga došlo, no kako se zna da Romulanci ne potiskuju svoje osjećaje i ne slijede logiku u svojim odlukama vjerojatno je da je do napuštanja Vulkana došlo najkasnije u Surakovo vrijeme ako ne i prije. Put između starog i novog svijeta nije bio u jednom koraku i na nizu svjetova poput Caldera II, Dessice II, Drakena IV, Yadalle Prime i Barradasa III postoje ostaci civilizacije koja je korak između stare vulkanske i nove romulanske.

Jedina razlika u vanjskom izgledu između Romulanaca i Vulkanaca je u grebenu u obliku slova V kojeg na čelu imaju Romulanci, a koji se ne pojavljuje kod Vulkanaca. Nije poznato je li riječ o nekoj arhaičnoj karakteristici koju su imali i Vulkanci i koja se izgubila u stoljećima odvojenosti ili je riječ o karakteristici koja se razvila među Romulancima nakon dolaska na njihov novi svijet.

Osim ove, jasno vidljive vanjske razlike, postoji i niz dubljih razlika koje ih razdvajaju u dvije različite vrste. U stoljećima odvojenog razvoja u mnogo povoljnijim uvjetima svog novog svijeta Romulanci su izgubili fizičku snagu i mentalne sposobnosti koje su Vulkanci zadržali, no ne možemo sa sigurnošću reći da su se te sposobnosti u potpunosti izgubile ili samo čekaju da budu probuđene kada i Romulanci prihvate logiku poput svojih rođaka Vulkanaca.

Nakon što su uspješno kolonizirali Romul (Romulus), Romulanci su se okrenuli daljnjim osvajanjima, prvo Rem (Remus) u svom sustavu, a zatim i susjednih sustava stvarajući veliko međuzvjezdano carstvo. Iako se nazivaju carstvom, romulansko društvo je zapravo uređeno kao republika slična staroj rimskoj na Zemlji. Vrhovnu vlast ima Senat koji imenuje pretora koji je najviši organ izvršne vlasti i prokonzule koji provode njegove odluke i odluke Senata.

Kao i u većini militarističkih i ekspanzionističkih društva pa tako i u romulanskom, vojska ima veliku ulogu u politici i bez njene podrške je teško dobiti povjerenje senata i postati pretorom.

Sa sigurnošću se može reći da je romulansko društvo duboko rasističko i vrste koje su pokorili za njih su samo roblje ili topovsko meso, a ni prema ostalim vrstama poput ljudi ili Vulkanaca ne gaje puno bolje mišljenje smatrajući ih slabim i manje vrijednim. Ipak usprkos svome otvorenom ekspanzionizmu i ne skrivenom preziru prema drugim vrstama Romulanci rijetko pribjegavaju otvorenoj upotrebi sile i puno se radije koriste lukavstvom i prevarom kako bi postigli svoje ciljeve.

Ljudi su se prvi put sreli sa Romulancima 2152. kada je zemaljski brod Enterprise NX-01 upao u skriveno minsko polje oko planeta koji je namjeravao istražiti i iz kojeg su ga na povlačenje prisilila dva broda koja su tvrdila da su povrijedili prostor Romulanskog Zvjezdanog Carstva. Komunikacija između Enterprise NX-01 i romulanskih brodova je bila samo glasovna tako da je izgled Romulanaca ostao tajna.

Drugi susret 2154. nije bio ništa miroljubiviji kada su, pokušavajući spriječiti mirovne razgovore između Andorijanaca i Telarita, Romulanci eksperimentalnim brodovima bez posade na daljinsko upravljanje napali niz andorijanskih, ljudskih i vulkanskih brodova te je trebala suradnja ljudskih, vulkanskih, andorijanskih i tellaritskih brodova da zaustavi napade.

2156. je počeo otvoreni rat između Romulanca i Ljudi u kojem su Romulanci pokušali zaustaviti sve veći utjecaj ljudi u sektoru koji je završen 2160. potpisivanjem mira i uspostavljanjem neutralne zone između koja je razdvojila zaraćene strane.

Tijekom cijelog tog razdoblja još uvijek nije bilo nikakve vizualne komunikacije između strana i izgled Romulanaca je i dalje ostao tajna.

Ubrzo nakon kraja rata 2161. ljudi, Vulkanci, Andorijanci i Telariti su osnovali Ujedinjenu Federaciju Planeta dodatno smanjujući utjecaj Romulanaca u kvadrantu, no primirje je ipak trajalo tijekom idućih sto godina, da bi ga Romulanci prekinuli 2266. napadom na niz federacijskih baza na granici neutralne zone iskušavajući snagu Federacije, no do novog rata nije došlo.

U kratkom sukobu koji se desio tijekom te krize između federacijskog broda USS Enterprisea NCC 1701 i romulanskog broda ljudi su po prvi put vidjeli Romulance, te je otkriveno da Romulanci i Vulkanci imaju zajedničke pretke.

2293. Romulanci su se ponovo umiješali u poslove Federacije neuspješno pokušavši sabotirati mirovne pregovore između Federacije i Klingonskog Carstva na Khitomeru.

Kriza u odnosima između Federacije i Romulanskog Carstva je svoj vrhunac doživjela 2311. u novom ratnom sukobu poznatom kao Tomedski incident. O uzroku i samom tijeku sukoba malo toga je poznato, no Algeronskim mirovnim sporazumom kojim je završen ponovo je potvrđeno postojanje neutralne zone, a Federaciji je zabranjeno razvijanje tehnologije skrivanja brodova.

Idućih pedeset godina u odnosima dviju sila je vladalo primirje tijekom kojeg nije bilo službenih kontakata, da bi 2364. Romulanci istražujući uništenje nekoliko svojih postaja na granici Neutralne Zone federacijskom brodu USS Enterprise NCC 1701-D objavili svoj 'povratak na scenu'. Da misle ozbiljno dokazali su već 2366. i 2367. kada su pokušali na prevaru izazvati rat između Federacije i Romulanskog Carstva odnosno između Federacije i Klingonskog Carstva.

Slijedeća velika kriza se desila 2367. kada su se Federacija i Romulansko Carstvo našli na rubu rata podržavajući dva različita pretendenta na upražnjeno mjesto kancelara Klingonskog Carstava.

2371. Federacija i Romulansko Carstvo su prvi put našli na istoj strani kada su se susreli sa do tada i jednim i drugim nepoznatom prijetnjom, Dominijem. Suradnja koja je na početku bila samo tehničke prirode jer su Romulanci dali Federaciji na upotrebu jedan uređaj za skrivanje je prerastao u pravu vojnu suradnju kada su se 2375. Romulanci uključili u rat protiv Dominija.

Nakon Dominijskog rata odnosi su se vratili na staro da bi 2375. došlo do zanimljivog obrata kad je novim pretorom Romulanskog Carstva postao Shinzon, klon kapetana Jean-Lucc Picarda nakon neuspjelog plana zamjene odbačen u rudnike Rema (Remus), uz pomoć do tada potlačenih Remana i tajnu podršku vojske koja je ohrabrena pobjedom u ratu sa Dominijem tražila nova osvajanja.

Javno nudeći mir između Federaciji on je zapravo planirao uništenje cijele Zemlje smatrajući samo postojanje ljudi uzrokom svojih patnji, no njegov plan je ipak zaustavljen zajedničkim snagama kapetana Picarda, zapovjednika federacijskog broda USS Enterprise NCC 1701-E, koji je u ime Federacije trebao voditi pregovore sa Shinzonom i kapetanice Donatre, zapovjednice romulanskog broda Valdore.autor: Dario Stjepić [M@x1k1n6]
idi na vrh