» vrste / beta kvadrant


beta kvadrant
vrsta ANGOSIJANCI


Angosijanci su davno odbacili nasilje i prihvatili se intelektualnog razvoja. Žive na matičnom planetu Angosiji III.

Sredinom 24. stoljeća, Angosijanci su sudjelovali u Tarsijskom ratu. Pošto su bili miroljubiva vrsta, vlasti su bile prisiljene podvrgnuti svoje vojnike genetičkom inženjeringu, jer bi jedino tako uspjeli dobiti rat. Nakon rata se pojavilo pitanje što učiniti sa genetički poboljšanim vojnicima, veteranima Tarsijskog rata. Veterani nisu mogli imati normalan suživot sa običnim građanima Angosije, pa su ih vlasti zatvorile u kaznenu koloniju na Lunaru V. Proglašeni su kriminalcima i izopćenicima.

Na Angosiji III su 2366. pokrenuti izbori za pristup Federaciji. USS Enterprise-D je došao nadgledati izbore, ali je tada na vidjelo izašla neugodna istina angosijskog društva. Sa Lunara je uspio pobjeći veteran Roga Danar i pritom je oslobodio sve veterane iz zatvora na Lunaru. Zvjezdana flota je odlučila primiti Angosijance u Federaciju ako se dogovore sa veteranima, a da pritom angosijska vlada ne padne.autor: Goran Korov [An'treax]
idi na vrh