» vrste / beta kvadrant


beta kvadrant
vrsta AENARI


Aenari su osnovnim izgledom slični Andorijancima, no za razliku od njih imaju blijedoplavu kožu i potpuno su slijepi. Prava razlika između ovih dviju podvrsta nije u boji kože nego u mentalnim sposobnostima jer svi Aenari su rođeni kao telepati za razliku od Andorijanaca kod kojih se ta sposobnost nikada ne javlja.

O kulturi i društvu Aenara je malo toga poznato jer žive izolirano u polarnim krajevima i izbjegavaju svaki mogući kontakt sa vanjskim svijetom. Ono što nam je poznato je to da su Aenari uslijed svoga telepatskog dara pacifisti, potpuno neskloni bilo kojoj vrsti nasilja, i vrlo tradicionalisti koji poštuju stroge zakone ophođenja, bilo telepatskog ili verbalnog.autor: Dario Stjepić [M@x1k1n6]
idi na vrh