vrste / beta kvadrant

U Star Trek svemiru susrećemo na tisuće različitih tuđinskih vrsta, a u ovom odjeljku možete naći jedan dio važnijih i spominjanih vrsta koje su viđene u Treku. Život se na nekom planetu može razviti samo u povoljnim uvjetima kakvi vladaju na planetima M klase, iako postoji nekoliko iznimaka kao Breeni na primjer. U našoj je galaksiji samo jedan na 42.000 planeta pogodan za život što istraživanje čini... zanimljivim.aenari, andorijanci, ba'kui, benziti, bolijanci, cheronijanci, el-aurijanci, gorn, kriosijanci, na'kuhli, nausikanci, organijanci, orionci, remanci, risani, romulanci, son'a, sulibani, triblovi, vulkanci, yridijanci


[kliknite na sliku za opširniji opis vrste]


[AENARI]
Aenari su osnovnim izgledom slični Andorijancima, no za razliku od njih imaju blijedoplavu kožu i potpuno su slijepi. Prava razlika između ovih dviju podvrsta je što svi Aenari su rođeni kao telepati...


[ANDORIJANCI]
Andorijanci su humanoidna vrsta porijeklom sa mjeseca Andor ili Fesoan (originalni andorijanski naziv), koji se nalazi u orbiti oko jednog od plinovitih divova njihovog matičnog sunčeva sustava...


[ANGOSIJANCI]
Angosijanci su davno odbacili nasilje i prihvatili se intelektualnog razvoja. Žive na matičnom planetu Angosiji III. Sredinom 24. stoljeća, Angosijanci su sudjelovali u Tarsijskom ratu...


[BA'KUI]
Ba'ku su vrsta koja naseljava istoimeni planet unutar Briar Patcha. Stvarno porijeklo Ba'kua je i danas misterija. Zna se da su nekada bili tehnološki napredna civilizacija smještena izvan Federaciji poznatog svemira...


[BARZANCI]
Barzanci su inače tehnološki slabo razvijena vrsta, ali im se prilika za napredak ukazala 2366., otkrićem Barzanske crvotočine. Nažalost po Barzance, ona se pokazala nestabilnom...


[BENZITI]
Benziti (poznati još i kao Benzeniti) su vrsta sa planeta Benzar, kamenog i negostoljubivog svijeta, i većina ih živi unutar velikih spilja koje se protežu čitavom njegovom unutrašnjosti...


[BOLIJANCI]
Bolijanci su vrsta porijeklom sa planeta Bolarus IX. Osnovna obilježja bolijanske fiziologije su plava koža i greben koji im dijeli lice na dva dijela. Bolijanci su miroljubivo društvo i Federaciji su pristupili tek 2320...


[CHERONIJANCI]
Cheronijanci su danas izumrla vrsta porijeklom sa planeta Cherona iz Beta kvadranta. Jako malo toga je poznato o Cheronijancima. Bili su humanoidna vrsta slična Ljudima i ostalim vrstama istog tipa...


[EKSKALBIJANCI]
Ekskalbijanci su jedna od rijetkih vrsta na bazi silicija koja se razvila na planetu Excalbiji. Površina planeta se sastoji isključivo od otopljene lave, što je vrlo negostoljubiv okoliš za humanoide...


[EL-AURIJANCI]
El Aurijanci su humanoidna vrsta porijeklom sa planeta El Aurian i o njima je jako malo toga poznatog. Dugovječna su i vrlo empatski svjesna vrsta, postoje čak i naznake da su svjesni i promjena u vrijeme-prostoru...


[EVORE]
Humanoidi niskog rasta sa populacijom od 300 milijuna stanovnika. 2374. su otkrili warp pogon i Federacija ih je godinu dana kasnije odmah uzela pod protektorat. Ceremonija se održala na USS Enterpriseu-E...


[GORN]
Gorn je jedna od rijetkih reptilskih vrsta u poznatom svemiru i koliko je poznato potječu sa istoimenog planeta u Beta kvadrantu. Izgledom podsjećaju na određene vrste zemaljskih dinosaura...


[KAPELANCI]
Kapelanci su tehnološki nerazvijena vrsta podrijetlom sa Capelle IV. Kapelanski narod je u 23. stoljeću bio podijeljen na deset plemena pod vodstvom Teera. Svaki Kapelanac može izazvati vođu na borbu za vlast...


[KRIOSIJANCI]
Kriosijanci su humanoidna vrsta originalno sa planeta Krios u Beta kvadrantu. Vanjskim izgledom su slični ljudima, no od njih se razlikuju po nizu točkastih uzoraka tamnije boje koji se spuštaju niz vrat i leđa...


[NA'KUHLI]
Malo toga je poznato o porijeklu Na'kuhla i njihovoj biologiji, a i ono što o njima znamo potječe iz jednog jedinog susreta u 20. stoljeću. Izgledom dosty podsjećaju na Remance...


[NAUSIKANCI]
Nausikanci su vrsta poznata po svom ne baš pretjerano privlačnom izgledu, velikoj fizičkoj snazi, lošem temperamentu i maloj sposobnosti samokontrole. Poznati po svojim napadima na nezaštiaene brodove...


[ORGANIJANCI]
Organijanci su vjerojatno jedna od najmoćnijih vrsta u poznatom svemiru. Nekada su imali humanoidnu tjelesnu formu poput ostalih vrsta, no još prije nekoliko milijuna godina su nadrasli potrebu za fizičkim obličjem...


[ORIONCI]
Orionci su vrsta porijeklom najvjerojatnije sa planeta Orion. Osnovno obilježje po kojem se razlikuju od ostalih humanoida je njihova zelena koža. Muški dio populacije je najčešće potpuno bez kose, fizički jači od ljudi...


[REMANCI]
Remanci su vrsta koja se razvila na tamnoj strani planeta Rema (Remus), prvog susjeda planeta Romul (Romulus). Ubrzo nakon kolonizacije Romula, Romulanci su se okrenuli svom prvom susjedu...


[RISANI]
Risani su humanoidna vrsta sa planeta Rise, izgledom slična ljudima. Njihov planet je nekada bio prekriven močvarama, no nakon što su dosegli potrebni tehnološki nivo, Risani su ga pretvorili tropski raj...


[ROMULANCI]
Romulanci su potomci Vulkanaca koji su davno napustili svoj matični svijet. Nije poznato točno kada je do toga došlo, no kako se zna da Romulanci ne potiskuju svoje osjećaje i ne slijede logiku u svojim odlukama...


[SON'A]
Tehnološki su napredna humanoidna vrsta koja je osvaja druge vrste. Budući da odumiru jer im je odlazak sa matičnog planeta stvorio genetsku grešku zbog koje se nisu u stanju reproducirati...


[SULIBANI]
Sulibani su humanoidna vrsta porijeklom iz jednog od zvjezdanih sustava u Sektoru 3641 Beta kvadranta. Njihov matični planet je postao nepogodan za život 1850. godine. Sulibane karakterizira žuta koža...


[TIBURONIJANCI]
Kod Tiburonijanaca je velika razlika između izgleda žena i muškaraca. Muškarci su ćelavi, dok žene imaju vrlo bujnu kosu i velike obrve. Svi Tiburonijanci imaju velike uši, niski greben na čelu i izbočen donji dio čela...


[TRIBLOVI]
Triblovi su male, dlakave, mekane životinjice koje vole svi humanoidi osim Klingonaca. Rađaju se trudni i dvospolci su. Jako se brzo razmnožavaju što ovisi o tome koliko se hrane...


[VULKANCI]
Vanjskim izgledom i Vulkanci su slični ljudima i jedina vidljiva razlika je u ušima koje su kod Vulkanaca šiljaste. Kao vrsta koja se razvila u pustinjskim uvjetima, Vulkanci su tjelesno jači...


[YRIDIJANCI]
Yridijanci su humanoidna vrsta čija je osnovna fiziološka karakteristika po kojoj se razlikuju od ostalih humanoida siva naborana koža. Većina podataka ouređenju njihovog društva je nedostupna ostalim vrstama...


[ZAKADORNI]
Zakdorne prati stereotip prilično samouvjerene i samopouzdane vrste. Devetsto godina ih se smatra najvećim strateškim umovima u galaksiji, što dosad nitko nije uspio opovrgnuti...idi na vrh