» vrste / alfa kvadrant


alfa kvadrant
vrsta TELARITI


Telariti su krupna humanoidna vrsta sa planeta klase M Tellar Prime , koji se nalazi ne daleko od Solarnog sustava. Poznati su kao gruba i nestrpljiva vrsta, te vole dobre rasprave što se kod njih smatra nekom vrstom sporta. Pri prvom kontaktu s novom vrstom, razgovor počinju sa nizom žalbi, a ako se nemaju na što požalit onda jednostavno uvrijede osobu. Zbog takvog pristupa i načina interakcije, Telariti su dobri političari.

Telariti su u svemiru otprilike od polovice 20. stoljeća, kada su upozorili Vulkansko visoko zapovjedništvo o padu Vulkanskog broda na Zemlju.

U travnju 2152. godine telaritski brod je usmjerio Enterprise NX-01, koji je bio jako oštećen u romulanskom minskom polju, na obližnju automatiziranu postaju za popravljanje brodova što je uvjerilo potkapetanicu T'Pol kako su Telariti vrsta kojoj se može vjerovati.

U ožujku 2153. godine telaritski lovac na glave Skalaar uhvatio je kapetana Jonathana Archera kako bi ga predao Klingoncima zbog bijega iz rudarske kolonije Rura Penthe. Time je htio vratiti svoj transportni brod od Klingonaca, ali ga je kapetan Archer nagovorio da ga ne preda.

2154. godine Enterprise NX-01 je prevezao grupu Telarita na planet Babel kako bi pregovarali i razriješili neprijateljstvo sa Andorijancima. Zbog plana Romulanaca da destabiliziraju odnose u sektoru, sklopilo se privremeno savezništvo između ljudi, Telarita, Andorijanaca i Vulkanaca.

Uz još mnogo vrsta, Telariti su sudjelovali na velikoj konferenciji za savezništvo vrsta održanoj na Zemlji 2155. godine, te su postali osnivači Ujedinjene Federacije Planeta 2161. godine, uz ljude, Vulkance i Andorijance.

2267. godine se održala konferencija na Babelu, gdje se raspravljalo o ulasku planeta Coridan u Ujedinjenu Federaciju Planeta. Kako bi se narušili odnosi između Telarita i Vulkanaca, telaritski ambasador Gav je ubijen od strane Orionca prerušenog u Andorijanca. Vulkanski ambasador Sarek je optužen za ubojstvo, ali se ipak otkrilo kako on nije kriv za počinjeni zločin te je planet Coridan postao član Ujedinjene Federacije Planeta.

Telariti su pripadnici Federacijskog Odbora i časnici Zvjezdane Floteautor: Luka Šojat
idi na vrh