» vrste / alfa kvadrant


alfa kvadrant
vrsta ARMUS


Za vrijeme putovanja savjetnice Troi natrag na Enterprise-D neidentificirana sila je pomaknula njen šatl sa kursa što je dovelo do pada samog shuttlea na površinu planeta Vagra 2. Deanna Troi je preživjela pad no Enterprise je nije mogao teleportirati na brod jer je neobična energija na površini planeta sprječavala svaki pokušaj.

Nakon što je na površinu Vagre 2 poslan izvidnički tim zatekli su neobično biće koje im je priječilo put do srušenog shuttlea. Biće je bilo u obliku viskozne crne tekućine koja se prostirala po površini te je djelomično moglo poprimiti ljudski oblik te verbalno komunicirati sa timom te im je reklo da se zove Armus. Poručnica Yar je pokušala proći do shuttlea, no biće ju je ubilo. Ispostavilo se da Armus ima moćne sposobnosti a jedna od većih je bila ta da mu ne škodi fazorska paljba i da je moglo upravljati i prenositi materiju.

Armus je tvrdio da je nekad bio dio bića sličnih ljudima koji su u dalekoj prošlosti otkrili način kako da svoju negativnu stranu uma prebace u fizički oblik kao kožu koju su tada ostavili. Ta koža je bio Armus koji je ostao na planetu kao zlo - zao materijal kojega se ta vrsta riješila i napustila planet. Planet Vagra 2 je označen kao opasna zona i brodovima se zabranjuje prilazak.autor: Denis Jeleć [Sharky]
idi na vrh