» vrste / alfa kvadrant


alfa kvadrant
vrsta aksanarci


Aksanarci su vrsta podrijetlom sa planeta Axanara. Na temelju izgleda se može zaključiti da su se razvili od reptila. Prosječan životni vijek Aksanarca je do 400 godina, zbog čega spadaju u jednu od dugovječnijih vrsta. Karakterizira ih niska čeona izbočina koja se iznad nosa račva na dva dijela i blijedo-ljubičasta koža. Aksanarci udišu atmosferu od vodika i metana.

Prvi poznati kontakt između Aksanaraca i ljudi zbio se 2151. godine. Pošto je aksanarski jezik prilično kompliciran, Hoshi Sato je i uz pomoć univerzalnog prevoditelja imala problema u komuniciranju. Enterprise je ipak uspostavio dobre odnose sa Aksanarcem. Sredinom 23. stoljeća kod Axanara se odigrala velika bitka u kojoj je Federacija izvojevala pobjeduautor: Goran Korov [An'terax]
idi na vrh