» nazad na oružja


oružja [KVANTNA TORPEDA]


Kvantna torpeda, kao sljedeći korak u evoluciji, je odgovor Zvjezdane flote na novonastalu situaciju u kvadrantu. Postojeće i buduće konfliktne situacije dovele su razvoja novog obrambenog oružja kojim je moguće i opremiti brodove i instalirati na baze i utvrđenja na površinama planeta. Zamišljena su kao logična zamjena standardnih fotonskih torpeda. Kvantni torpedo je dizajniran sa dosta jačom rezultatom djelovanja, čime je, brodovima Zvjezdane flote koji su opremljeni kvantnim torpedima, omogućen napad na jače protivničke brodove. Kvantna torpeda su prvi put viđena u Deep Space Nine epizodi "The Search" djelovanjem USS Defianta. U filmu Star Trek VIII: First Contact smo vidjeli i USS Enterprise-E kako koristi ova torpeda. Također, obnovljena Excelsior klasa, odnosno njen predstavnik USS Lakota, je nosila ovaj tip torpeda. Za sada smo mogli vidjeti samo ove tri klase (Sovereign, Excelsior i Defiant) opremljene kvantnim torpedima s obzirom da je riječ o novim klasama bodova u federacijskoj floti. Logično je pretpostaviti da će Flota, osim instaliranja na sve buduće klase, ova torpeda instalirati i na obnove starih klasa (kao trenutno Excelsior).

Tehnički, kvantna torpeda koriste skoro istu tehnologiju kao i fotonska torpeda, s razlikom upotrebe komore koja sadrži energiju nulte točke. Iz toga proizlazi da su ova torpeda zasnovana na teoriji energije nulte točke. Teorija kaže da se u nultoj točki energije stvara prostor-vrijeme membrana. U tom trenutku ta membrana se savija čime se stvara nova čestica. Stvaranjem velikog broja ovih čestica oslobađa se velika količina energije koja je osnova djelovanja kvantnog torpeda. Možemo reći da kvantna torpeda djeluju na sličnim principima kao i Veliki prasak kojim je stvoren svemir ali, naravno, sa daleko manjim obujmom. Ovo na prvi pogled može zvučati zastrašujuće jer se ovim procesom krše zakoni o pretvaranju energije. Međutim, kvantni torpedo koristi mogućnost stvaranja ograničene količine energije iz, kako je prije rečeno, nulte točke prostora koje ga okružuje.

Komora koja sadrži energiju nulte točke je srce kvantnog torpeda. Komora se kontrolira ukupnom pretvorbenom reakcijom materija/antimaterija koju. Sličan princip imamo i kod eksplozije nuklearne bombe kod koje sekundarna eksplozija omogućava dovoljno energije i stvara kritičnu gustoću koja pokreće nuklearnu lančanu reakciju. Nešto slično se događa ikod kvantnog torpeda. Sekundarna materija/antimaterija eksplozija omogućava dovoljno energije za stvaranje već spomenutih novonastalih čestica čijim stvaranjem nastaje ograničena količina energije nulte točke koja se oslobađa u normalnom svemiru.

Nije točno poznato koje su karakteristike kvantnog torpeda ali postoje pretpostavke da je temeljen na bojnoj glavi fotonskog torpeda koja može proizvesti energiju od 21.8 izotona (spominje se i maksimum od 25 izotona) koja se potom šalje u emiter energije nulte točke. Nakon gore opisanog procesa i pada membrane oslobađa se energija od 52.3 izotona. Na osnovu ovoga možemo zaključiti da je udarna snaga kvantnog torpeda dva nešto više od dva puta veća nego kod fotonskog torpeda.

Vizualno, kvantna torpeda po ispaljenju sjaje plavičastim sjajem.

Kvantna torpeda su prvenstveno razvijena kao oružja protiv sve veće prijetnje Borga. Ova torpeda su dosta korištena i u dominijskom ratu do strane klasa Sovereign i Defiant. Nakon završetka rata, nova klasa Prometheus je također opremljena kvantnim torpedima.

Interesantno je da, iako smo vidjeli da su kvantna torpeda dosta učinkovitija nego standardna fotonska torpeda, kvantna torpeda nisu u velikoj mjeri korištena na brodovima Zvjezdane flote. Razloga tome može biti više. Ova torpeda su razvijena neposredno prije rata sa Dominijem čime je njihova upotreba ograničena samo na novostvorene klase brodova. Prilagodba već postojećih klasa se vjerojatno činila kao moguće gubljenje vremena ili je instalacija bila dosta komplicirana pa je umjesto toga prioritet dat ubrzanoj gradnji brodova. Tome možda govori u prilog i činjenica da USS Voyager, kao brod relativno nove klase Intrepid, nije bio opremljen kvantnim torpedima. Ostali razlozi mogu biti kompliciranost proizvodnje ovih torpeda čime je ograničen njihov broj. Isto tako, moguć razlog je i slabost torpeda na većim daljinama. U dominijskom ratu prilikom djelovanja USS Defianta, a pogotovo kod uništenja borgovske kocke od strane USS Enterprisea-E u filmu Star Trek VIII: First Contact mogli smo vidjeti da su kvantna torpeda uvijek ispaljivana sa kratkog dometa, vrlo blizu meta.

autor: [dustystorm]
idi na vrh