» nazad na oružja


oružja [FAZORI]


Fazor se koristi se kao glavno obrambeno oružje koje posjeduju svi članovi Zvjezdane flote. Časnici na brodovima nose Fazor Tip I ili Tip II. Oba tipa su visokoenergetska oružja. Mogu se nositi unutar uniforme, ali se mogu nositi i na pojasu. Fazori rade s modificiranom verzijom nadion-efekta. Brzi nadioni proizvode protonske izboje u supervodljivom LiCu 521-kristalu (formula Li<>Cu<>Si::Fe<:>O). LiCu 521 je poboljšana inačica kristala LiCu 518, koji se koristi u brodskim fazorima Tip X. LiCu 521 ima veću učinkovitost i povećao je termodinamičku korisnost na 92,65%.


Konstrukcija

Fazori Tipa I i II imaju gotovo iste karakteristike izgradnje. Energija se čuva u Sarium-Krellid ćelijama. Sarium-Krellid može primiti 1,3x 10ˆ6 MJ po cmˆ3. Preopterećenje fazora Tip I, može prouzrokovati isparavanje 3mˆ3 tritaniuma. Zbog toga su fazori višestruko osigurani. Kako bi nastao izboj energije, potrebno je spojiti Sarium-Krellid i
LiCu 521. Punjenje Sarium-Krellidskih ćelija se na brodu može vršiti preko elekro-plazmatskih vodova.

Ispod energetske ćelije se nalaze 3 međusobno spojena upravljačka modula: modul za upravljanje zrakom, sigurnosni modul i potprostorni prenosilac informacija. Modul za upravljanje zrakom se sastoji od sučelja s tipkama za konfiguraciju jačine i raspršivanja zrake te gumba sa paljbu. Sigurnosni modul je codeprocesor koji ograničava razinu energije i koji ograničava korištenje fazora na samo jednu osobu. Potprostorni prenosilac informacija se nalazi i u sigurnosnom sustavu broda, održava vezu između fazora i računala, koje ograničava izboj energije na brodu. Po standardnim postavkama računar dopušta maksimalno jako omamljivanje, dok se pri hitnom slučaju jačina mora konfigurirati preko sigurnosnog sučelja fazora.

Energiju u fazoru kontroliraju sva 3 modula. Oni energiju vode u pretpaljbenu komoru, gdje se energija kratko zadrži, prije nego što se prenese na LiCu 521. Tip I posjeduje jednu pretpaljbenu komoru, dok Tip II ima njih četiri. Nakon pritiskanja gumba za paljbu, energija koja se zadržala u pretpaljbenoj komori prelazi u 0,02 pikosekunde na LiCu 521. Zahvaljujući nadionskom efektu, energija se pretvori u fazorsku zraku. Nešto slično se događa i na brodovima, samo što ima više pretpaljbenih komora i moguć je samo termodinamički i razarajući efekt.

Pri jačim izbojima, fazor zahtijeva određenu udaljenost korisnika od mete. Energetski kristal kod fazora Tip I je eliptičnog izgleda i veličine je 0,5 x 1,2 cm, dok je kod Tip II fazora trapezoid i veličine je 1,5 x 2,85 cm.


Vrste fazora

Tip I je najmanji fazor koji se koristi u Zvjezdanoj floti. Ima malen energetski izboj, te se njegovo područje korištenja smanjilo kada se razvio fazor Tip II. Koristi se samo još zbog svoje male veličine.

fazor tip I
TOS
(2266. godina)

fazor tip I
Star Trek III: TSFS
(2360. godina)
fazor tip I
TNG
(2364. godina)

ručni fazor tip I
natporučnik Worf (DS9)
ručni fazor tip I
natporučnik Data (TNG)Tip II ručni fazor koriste svi časnici u Zvjezdanoj Floti prilikom izviđačkih misija. Iako je veći od Tip I fazora, ovaj ima više snage i tako je optimalno oružje za blisku borbu.


fazni pištolj
ENT
(2151. godina)

EM-33
ENT
(2151. godina)
Mk.1
TOS
(2250. godina)
Mk.2
TOS
(2260. godina)

fazor tip II
TOS
(2266. godina)
fazor tip II
Star Trek II: TWOK
(2271. godina)
fazor tip II
ST III: TSFS, ST IV: TVH
(2285. godina)

fazor tip II
ST V: TFF, ST VI: TUC
(2287. godina)
bajoranski fazor
DS9
 
kardasijanski fazor
DS9

kazonski fazor
VOY
 


Tip III je fazorska puška, koja se nalazi na svakom brodu Zvjezdane flote. Koristi se samo u misijama gdje se očekuje uporaba oružja. Ovaj fazor je veoma prilagodljiv, zato se često koristi u borbi protiv Borga. Jedini manjak mu je veličina, te ga nije lako sakriti.

fazorska puška
TOS
(2265. godina)


fazorska puška
TNG
(2367. godina)


fazorska puška
VOY
(2371. godina)
fazorska puška
TNG
(2373. godina)
fazorska puška
Star Trek VIII: First Contact
(2373. godina)
fazorska puška
DS9
(2379. godina)
kardasijanska fazorska puška
DS9
(2379. godina)

fazorska puška tip III
pješaštvo Zvjezdane Flote (DS9)
fazorska puška tip III
poručnik Ezri Dax (DS9)


Tip IV tip fazora se koristi na brodovima. Veoma je malen i slab te se ugrađuje samo u šatlove. Ako neki šatl ne posjeduje ovaj tip fazora onda je poboljšan ili pripada novijoj klasi.

fazor tip IV
natporučnik Worf (Star Trek X: Nemesis)
fazor tip IV
natporučnik Worf (Star Trek X: Nemesis)


Tip VIII je brodski fazor koji se nalazi na svim brodovima Zvjezdane flote. Najčešće su postavljeni eliptično kako bi se povećala preciznost. Brodovi kao USS Defiant koriste samo jedan ovakav fazor jer imaju bolje fazore koji energiju izbacuju pojedinačno i u obliku kugle što doprinosi razornoj moći. Uzor takvim fazorima su klingonski i romulanski distuptori.

brodski fazor tip VIII
brod klase Sovereign
brodski fazor tip VIII
brod klase Galaxy
brodski fazor tip VIII
brod klase Miranda
brodski fazor tip VIII
brod klase Constitution
brodski fazor tip VIII
brod klase Galaxy
brodski fazor tip VIII
brod klase ConstitutionPostavke ručnih fazora

Prvo treba znati da postoji 16 postavki, a samo Tip I ima prvih 8, dok II i III imaju svih 16 (s tim da Tip III ima 50% jači izboj energije).

Postavka 1: Lagano omamljivanje, indeks energije pražnjenja 15.75 u 0.25 sekundi, JEM (jednostavni elektromagnetski) efekt: NSU (nuklearna sila uništenja) nije primijenjen. Ova postavka korištena je za osnovnu ljudsku fizionomiju, uzrokuje privremeno paraliziranje središnjeg živčanog sustava. Subjekt ostaje u nesvijesti do pet minuta. Veći stupnjevi štete središnjeg živčanog sustava su mogući ukoliko je subjekt bio pod dužim utjecajima zrake. Standardni materijali srednje gustoće prilikom udara zrake nemaju permanentna oštećenja, iako se može primijetiti lagano vibracijsko zagrijavanje. Standardni uzorak za ovakav test je višeslojna legura tritaniuma, duraniuma, kortenita, lignita i litij-silikon ugljika 372. Standardizirani indeks za usporedbu je cijeli broj, koji označuje centimetre na testnom materijalu koji su uništeni ili su im molekule oštećene. Indeks oštećenja za ovaj stupanj je nula (0).

Postavka 2: Srednje jako omamljivanje, indeks energije pražnjenja 45.3 u 0.75 sekundi. JME efekt: NSU nije primijenjen. Većina humanoidnih vrsta je omamljena na 15-ak minuta, otporniji humanoidi do 5. Duže izlaganje prouzrokuje mala nepovratna oštećenja središnjeg živčanog sustava. Standardni materijali nemaju oštećenja, iako su zabilježena znatna vibracijska zagrijavanja. Indeks oštećenja je 0.

Postavka 3: Jako omamljivanje, indeks energije pražnjenja 160.65 u 1.025 sekundi. JME: NSU nije primijenjen. Većina humanoidnih vrsta su omamljeni oko sat vremena, otpornije vrste 15ak minuta. Jedno pražnjenje zagrijava cmˆ3 vode na 100 stupnjeva C. Materijalni uzorci trpe jako termalno zračenje. Indeks oštećenja je 1.

Postavka 4: Termalni efekt, indeks energije pražnjenja 515.75 u 1.5 sekundi. JEM: NSU nije primijenjen. Većina humanoida ima velika oštećenja središnjeg živčanog sustava, kao i epidermalnu elektromagnetsku traumu. Materijalni uzorci trpe vidljivi termalni šok. Duža primjena od 5 sekundi izaziva duboka toplinska oštećenja. Indeks oštećenja je 3.5.

Postavka 5: Termalni efekt, indeks energije pražnjenja 857.5 u 1.5 sekundi. JEM: NSU odnos iznosi 250:1. Humanoidna tkiva bivaju jako opečena, no većinom samo površinski. Jednostavna osobna polja sile su probijena nakon 5 sekundi. Indeks oštećenja je 7.

Postavka 6: Razorni efekt, indeks energije pražnjenja 2.700 u 1.75 sekundi. JEM: NSU odnos iznosi 90:1. Organska tkiva i strukturalni materijali trpe znatne penetracije i molekularnu štetu. Poznate termalne anomalije se pocinju smanjivati na ovoj postavki. Indeks oštećenja je 15.

Postavka 7: Razorni efekt, indeks energije pražnjenja 4.900 u 1.75 sekundi. JEM: NSU odnos iznosi 1:1. Oštećenje organskog tkiva pri ovoj postavci uzrokuje trenutačan prestanak životnih funkcija. Indeks oštećenja je 50.

Postavka 8: Razorni efekt, indeks energije pražnjenja 15.000 u 1.75 sekundi. JEM: NSU odnos iznosi 1:3. Kaskadna razarajuća sila primijenjena na humanoidima uzrokuje dezintegraciju, gdje 50% materije na koju je sila djelovala iziđe iz kontiniuuma. Indeks oštećenja je 120; na sve nezaštićene materijale djelovanje i penetracija ima po računici dubina/vrijeme.

Postavka 9: Razorni efekt, indeks energije pražnjenja 65.000 u 1.5 sekundi. JEM: NSU odnos iznosi 1:7. Indeks oštećenja je 300; većina slitina i keramika počinje se dezintegrirati.

Postavka 10: Razorni efekt, indeks energije pražnjenja 125.000 u 1.3 sekundi, JEM: NSU odnos iznosi 1:9. Indeks oštećenja je 450; većina materijala se dezintegrira nakon 0.55 sekundi.

Postavka 11: Eksplozivno razorni efekt, indeks energije pražnjenja 300.000 u 0.78 sekundi. JEM: NSU odnos iznosi 1:11. Indeks oštećenja je 670; ultraguste slitine se dezintegriraju za 0.20 sekundi. Lagana geološka oštećenja; <= 10 mˆ3 kamenja/rudače gustoće 6 g/cmˆ3 se eksplozivno uništi pri jednom pražnjenju.

Postavka 12: Eksplozivno razorni efekt, indeks energije pražnjenja 540.000 u 0.82 sekundi. JEM: NSU odnos iznosi 1:14. Indeks oštećenja je 940; ultraguste slitine se dezintegriraju za 0.1 sekundi. Znatna geološka oštećenja; <= 50 mˆ3 kamenja/rudače gustoće 6 g/cmˆ3 se eksplozivno odvoji pri jednom pražnjenju.

Postavka 13: Eksplozivno razorni efekt, indeks energije pražnjenja 720.000 u 0.82 sekundi. JEM: NSU odnos iznosi 1:18. Indeks oštećenja je 1.100; zaštićeni materijali trpe male vibracijska zagrijavanja. Znatna geološka oštećenja; <= 90 mˆ3 kamenja/rudače gustoće 6 g/cmˆ3 se eksplozivno odvoji pri jednom pražnjenju.

Postavka 14: Eksplozivno razorni efekt, indeks energije pražnjenja 930.000 u 0.75 sekundi. JEM: NSU odnos iznosi 1:20. Indeks oštećenja je 1.430; zaštićeni materijali trpe zamjetne vibracijska zagrijavanja. Jaka geološka oštećenja; <= 160 mˆ3 kamenja/rudače gustoće 6 g/cmˆ3 se eksplozivno uništi pri jednom pražnjenju..

Postavka 15: Eksplozivno razorni efekt, indeks energije pražnjenja 1.17 * 10ˆ6 u 0.32 sekundi. JEM: NSU odnos iznosi 1:25. Indeks oštećenja je 1.850; zaštićeni materijali trpe jaka vibracijska zagrijavanja. Jaka geološka oštećenja; <= 370 mˆ3 kamenja/rudače gustoće 6 g/cmˆ3 se eksplozivno uništi pri jednom pražnjenju.

Postavka 16: Eksplozivno razorni efekt, indeks energije pražnjenja 1.55* 10ˆ6 u 0.28 sekundi. JEM: NSU odnos iznosi 1:40. Indeks oštećenja je 2.450; zaštićeni materijali trpe lagana mehanička frakturalna oštećenja. Jaka geološka oštećenja; <= 650 mˆ3 kamenja/rudače gustoće 6 g/cmˆ3 se eksplozivno uništi pri jednom pražnjenju.


Obuka za korištenje fazora

Svi članovi Zvjezdane Flote moraju završiti osnovnu obuku za korištenje fazora. U obuci se koristi samo Tip I, te njega posjeduju svi članovi Zvjezdane flote. Pri obukama ne ide se dalje od treće postavke, jer se smatra da preostalih pet postavki nije teško za svladati. Obuku za Tip II fazor moraju proći svi članovi osiguranja te budući članovi izviđačkih timova. Obuka za Tip III puške se vrši isključivo na svemirskim postajama ili uz posebnu zapovijed na brodu. U ratu obuku prolaze svi pripadnici Zvjezdane Flote, dok je inače proći moraju samo članovi osiguranja.autori: Damir T. [m4a2], Bruno Banelli [Bubba], [dustystorm]
idi na vrh