» nazad na oružja


oružja [DISRUPTORI]


Za razliku od Federacije koja koristi fazore, disruptorsku tehnologiju kao naoružanje koriste sve ostale veće sile kao što su: Romulanci, Klingonci, Borg, Breeni, Ferengiji i ostali. Kao i kod fazora, disruptori se koriste i kao ručno naoružanje i instalirani kao disruptorski topovi, emiteri i kupole. U stvari, možemo reći da su disruptori zasnovani na istom osnovnom principu kao i federacijski fazori jer i oni uništavaju metu dezintegriranjem. Fazori rade s modificiranom verzijom nadion-efekta. Brzi nadioni proizvode protonske izboje koji predstavljaju osnovu rada fazora. Za razliku od fazora, disruptori koriste spore nadione u stvaranju energetskog izboja. Ovo daje disruptorima osjetno manju efikasnost konvertiranja energije nego što je to slučaj kod federacijskih fazora. Ovaj nedostatak disruptora je umanjen smanjenjem veličine samog hardwarea potrebnog za oružje. Drugim riječima, disruptori kompenziraju manju efikasnost pretvorbe energije za veću kompaktnost hardwarea.

Federacijski fazori se smatraju nešto sofisticiranijim i efektnijim od disruptora jer se disruptori oslanjaju na sirovu snagu da prevladaju nedostatke u efikasnosti pretvorbe. Kao i fazori, i disruptori, ovisno o konfiguriranju naoružanja, mogu ispaljivati neprekidni energetski izboj.

Ono čime se disruptori razlikuju od fazora je njihova nemogućnost povezivanja u mreže. Imali smo prilike vidjeti da primjerice, Romulanci i Klingonci kao korisnici disruptorske tehnologije, grade veće sustave naoružanja u svrhu kompenziranja ovog nedostatka. Disruptor je uvijek dosta jači nego fazor iste veličine ali je fazor uvijek dosta jači od disruptora kad ih uspoređujemo prema jedinici ulazne snage.

klingonski ručni disruptor
(2270. godina)

klingonski ručni disruptor
(2360. godina)
romulanski ručni disruptor
TNG
klingonski ručni disruptor, varijacija
(2270. godina)
klingonski ručni disruptor
TOS
 
klingonski ručni disruptor
TOS

dominijski ručni disruptor
DS9
(2371. godina)
 


romulanski ručni disruptor
(TNG)
remanski ručni disruptor
(Star Trek X: Nemesis)

Disruptori se koriste podjednako i na brodovima i kao osobno naoružanje. Tako primjerice, klingonski i dominijski disruptori ispaljuju kratke i brze izboje energije. Dominijski disruptori, čak i na najmanjim postavkama, mogu biti fatalni jer koriste vrstu energije koja onemogućava grušanje krvi čime žrtva, iako lakše ranjena, može umrijeti od krvarenja. Romulanski disruptori se više ponašaju kao fazori jer ispaljuju neprekidne izboje energije.

Neke vrste disruptora su i zabranjene jer uzrokuju bolnu i polaganu smrt. Jedan od takvih primjera disruptora smo vidjeli u TNG epizodi "The Most Toys". Taj tip disruptora nazvan je Varon-T.

dominijska disruptorska puška
DS9
(2371. godina)


hirogenska disruptorska puška
VOY
(2373. godina)


romulanska disruptorska puška
TNG
romulanski brodski disruptor
klasa D'Deridex

(DS9)

romulanski brodski disruptor
Drone

(ENT)
klingonski brodski disruptor
klasa Negh'Var

(DS9)

dominijski brodski disruptor
napadački brod

(DS9)
remanski brodski disruptor
klasa Scorpion

(Star Trek X: Nemesis)
klingonski brodski disruptor
klasa BIRD-OF-PREY

(ENT)
autor: [dustystorm]
idi na vrh