» nazad na organizacije


Organizacije [ZEMALJSKA ZVJEZDANA FLOTA]


Zemaljska Zvjezdana Flota (u stvari je zvana samo Zvjezdana Flota, bez onog Zemaljska) utemeljena je tijekom prve polovine 22. stoljeća od strane Vlade Ujedinjene Zemlja. Zvjezdana flota je prvobitno zamišljena kao istraživačka organizacija koja bi imala zadaću istraživati kvadrant i stupati u kontakt sa ostalim vrstama. Pa iako je bila civilna organizacija u svojim početcima, flota je imala zapovjednu, vojnu hijerarhiju. Činovi su preuzeti iz mornarice Sjedinjenih Američkih Država. Kasnije se uloga Zvjezdane flote proširila i na vojne i obrambene zadatke nakon sukoba sa agresivnim vrstama i mogućeg ugrožavanja Zemlje.

Uloga Zvjezdane flote je naglo promijenjena 2153. godine iznenadnim napadom Xindija na Zemlju. Opstanak Zemlje je bio ozbiljno ugrožen i flota sa Enterpriseom NX-01 preuzima vojnu ulogu. Enterpriseu NX-01 je dodijeljen MACO, vojna organizacija koja se sastojala od elitnih specijalnih postrojbi pješaštva. MACO je u to vrijeme bio posebna, neovisna vojna organizacija od Zvjezdane flote. Silom prilika, i MACO i flota su bili primorani zajedno surađivati. Ova suradnja će kasnije dovesti i do ujedinjenja ove dvije organizacije čime će MACO postati sastavni dio kasnije novostvorene Federacijske Zvjezdane flote.

NX klasa je bila prvi uspješni projekt Zvjezdane flote koji je omogućavao brzinu od warp 5. Prvi u seriji, Enterprise NX-01 je porinut 2151. godine pod zapovjedništvom kapetana Jonathana Archera. 2154. godine porinut je drugi brod u klasi, Columbia NX-02.

Uniforme članova Zvjezdane flote su bile jednake. Razlika je bila u pripadnosti određenom odjelu gdje je pripadnik odjela nosio različitu boju na uniformi koja je označavala odjel. Čin je nošen na desnoj strani prsa. Eventualni dodatak je bila kapa koja nije bila toliko obvezna.

Izravnu kontrolu i zapovijedanje nad Zvjezdanom flotom je imalo Zapovjedništvo Zvjezdane flote (Starfleet Command) čije je sjedište bilo u San Franciscu. Zemaljska Zvjezdana flota je prestala postojati 2161. godine kada je osnovana zajednička, Federacijska Zvjezdana flota, okosnica Ujedinjene Federacije Planeta.

autor: [dustystorm]
idi na vrh