» nazad na organizacije


Organizacije [TERRA PRIME]


Terra Prime je radikalna ekstremistička ksenofobična teroristička organizacija koja je djelovala na Zemlji tokom 22. stoljeća. Njezin cilj bio je "čišćenje" Zemlje od tuđinske populacije, paralela bi se mogla povući sa Nacistima iz 20. stoljeća. Nastala je na temeljima "učenja" pukovnika Greena iz Trećeg svijetskog rata. Njezin vođa bio je John Frederick Paxton. Osnovana je mnogo prije porinuća Enteprisea NX-01, no bila je prilično povučena i inaktivna sve do 2155. godine kada su pregovori o stvaranju Federacije postali sve intenzivniji.

Xindijski napad na Zemlju, nekoliko relativno neuspješnih kontakata Enterprisea sa tuðinskim vrstama te napad na vulkansku ambasadu na Zemlji, Terri Prime priskrbili su sve više i više pristaša, a organizacija je postajala sve aktivnija i glasnija.

U siječnju 2155. godine Praxton i njegovi pristaše zauzimaju Verteronsku mrežu na Marsu, inače namijenjenu obrani od meteora, te ispaljuju zraku na Mjesec, kao demonstraciju moći. Srećom, zaustavljeni su prije nego su uspjeli napraviti ikakve veće posljedice.

autor: Krešimir Vinšćak
idi na vrh