» nazad na organizacije


Organizacije [ROMULANSKO ZVJEZDANO CARSTVO]


Romulanci (Rihannasu) su dio Vulkanaca koji je napustila Vulkan 369. godine zbog neslaganja sa Surakovom filozofijom koju su ostali Vulkanci prihvatili. Romulanci su postali podla i agresivna rasa. Nakon što su kolonizirali planet Romul (ch'Rihan) brzo su se proširili i na drugi naseljivi planet u sustavu, Remus. Ondje su osnovali Romulansko Carstvo koje zauzima mnogo sustava u Beta kvadrantu.

Romulansko društvo definirano je kao stogo militarističko. Najvažniji zadatak svakog Romulanca jest obrana Carstva i osobne časti, pa na taj način vojni čin određuje status pojedinca u takvom društvu. A ono je na toj osnovi podjeljeno u kaste. Najvišu poziciju u društvu zauzima Glavni Pretor (Fvillha). Osnovni stup društva također je i sustav kuća-obitelji, neke vrste klanova. Na čelu kuće jest Poglavar Kuće (hru'hfirh). Što kuća ima više članova to je moćnija a kao članovi kuće računaju se i sluge, koje preuzimaju ime kuće. Najniži članovi romulanskog društva su zarobljenici, čak niže rangirani nego robovi.

U ovakvom sustavu, čast je na vrhu prioriteta kod Romulana. Ipak, iako čast igra veliku ulogu u romulanskom društvu, oni su svijesni značenja moći. Cilj svakog Romulanca osim obrane svoje časti je i ostvarivanje moći za svoju kuću i Carstvo. Od značajnih institucija mora se još spomenuti i Romulanski Carski Senat koji uz Pretora vlada carstvom od preko stotinu planeta. Osim standardne vojske Romulanci imaju i Tal-Shiar, tajnu službu koja predstavlja silu za sebe unutar imperija.

2152. godine Carstvo je došlo u kontakt sa ljudima. To se dogodio kada je NX-01 Enterprise zalutao u romulansko minsko polje. Enterprise je bio jako oštećen od romulanske mine. Dva romulanska broda su natjerala Enterprise da otiđe iz područja unatoč što mu je jedna mina bila prikačena za oplatu.

Veze između Romulanaca i ljudi su nastavile biti loše što je ne kraju rezultiralo kratkim, ali intenzivnim ratom (2156.-2160.). Rat su vodio isključivo u svemiru, bez ikakve osobne ili vizualne interakcije između dvije strane. Ni jedan čovjek ili Vulkanac nije vidio Romulanca do 2266. godine, dugo nakon kraja rata, kada je romulanska Bird of Prey ušla u Neutralnu Zonu da iskuša federacijsku obranu. Iako je USS Enterprise uništio brod, taj incident je pokrenuo dugo razdoblje između dvije sile. 2267. Romulani ulaze u savez sa Klingoncima. Ovim savezom Romulanci su dobili D7 Battlecruisers, a zauzvrat Klingonce opskrbili sa uređajima za skrivanje. Savez je bio relativno kratak.

Kulminacija federacko-romulanskog se dogodila nakon Tomed incidenta 2311. godine kada ja federacijski brod opremljen uređajem za skrivanje prošao kroz Neutralnu Zonu i ušao u Romulansko Carstvo. To je rezultiralo bitkom između romulanske i federacijske flote. Sukob završava Algeronskim mirom koji zabranjuje Federaciji razvijanje tehnologije za skrivanje brodova (cloak), a Romulanci zauzvrat prepuštaju Federaciji neke pogranične planete. Dolazi i do ponovne uspostave Neutralne Zone. Romulanci su tako, ponovno, prekinuli sve kontakte s Federacijom.

Ipak, Enterprise-C je 2344. napao par romulanskih brodova koji su napadali klingonsku stanicu na Khitomeru. Dogodilo se još par neslužbenih kontakata, ali općenito, Romulanci su održavali izolaciju do 2364. Tada je romulanski Warbird (klasa D'Deridex) ušao u federacijski svemir da istraži gubitak par njihovih graničnih postaja. Pokazalo se da je Borg kriv za njihovo uništenje. Romulanci su tada objavili da će biti aktivniji u međunarodnim odnosima. Romulanci su ostali opozicija Federaciji do dominijske prijetnje 2370. godine. Tada su dali Federaciji jedan uređaj za skrivanje na USS Defiantu s time da mu je dopušteno skrivanje samo u Gama kvadrantu.

Iznenada, 2371. je romulanski Tal'Shiar pokrenuo zajednički napad sa kardasijanskim Obsidijskim Redom protiv Dominija. Napad je propao, a kardasijanska i romulanska flota su bile uništene. Zbog toga je romulanska vlada potpisala pakt o nenapadanju s Dominijem. Romulanci su, 2373. prekinuli pakt i pridružili se federacijsko-klingonskom savezu nakon uspješne obavještajne operacije koju je pokrenuo kapetan Sisko.

Nakon rata došlo je do političkog nemira na Romulu. Shinzon, klon kapetana Picarda koji je stvoren kao dio odbačene obavještajne operacije, kao dijete je bio protjeran na Remus. Ondje je skupio dosta pristaša te je postao visoko poštovani zapovjednik romulanskih kopnenih snaga tijekom Dominijskog rata. Pobio je članove Romulanskog senata nakon rata i stvorio plan o uništenju Zemlje, ali to je zaustavio Enterprise-E, a kapetan Picard je ubio Shinzona.


Romulanska flota

Unatoč činjenici da su Romulanci bili federacijski/klingonski saveznici preko godinu dana tijekom rata s Dominijem, njihova flota ostaje nepoznanica. Prijeratno Romulansko Carstvo je ulagalo velik trud da zbuni druge rase o velićini i snazi njihove flote. Ne zna se jesu li htjeli sakriti njihovu snagu ili slabost. Ova taktika se nastavila i za vrijeme saveza. Zvjezdana Flota npr. zna da neki njihovi brodovi imaju više imena, a neki ih uopće nemaju sa svrhom da zbune druge o broju brodova u službi. Romulanci također ulažu velik trud u zbunjivanje neprijateljskih obavještajnih službi o poziciji i namjerama njihovih brodova. Ipak, savez sa Romulancima Zvjezdanoj Floti je pomogao da odrede, otprilike, status romulanske flote sa mogučnošću od 10% pogreške.

Iako su u rat Romulanci stupili kasnije od Federacije i Klingonaca, izgubili su 43% svoje flote. To je bilo dosta zabrinjavajuće za njih. Analize kažu da je uzrok tome koncentracija na proizvodnju jako velikih i moćnih brodova kao što je klasa D'Deridex. Rašireno je mišljenje da su romulanski brodovi namjerno dizajnirani da budu vizualno impresivni; npr. D'Deridex klasa je puno veća od Galaxy klase, ali su podjednake snage. Pretpostavlja se da je velik dio D'Deridex klase prazan pa tako da ta klasa može služiti i za prijevoz robe. Neki smatraju da je takav dizajn potreban zbog kreiranja stabilnog warp polja. No ipak, najviše se nameće zaključak da Romulanci dizajniraju brodove tako da oni preplaše neprijatelja, bio on strani ili domaći.

Predviđanje djelovanja romulanske flote je uvijek stvar pogađanja, ali čini se da će ih veliki gubitci za vrijeme rata prisiliti da pređu na proizvodnju većih količina manjih brodova što je uostalom i pokazala nova Norexean klasa.

autor: Anton Vojnić [Raptor]
idi na vrh