» nazad na organizacije


Organizacije [KLINGONSKO CARSTVO]


Klingonsko Carstvo je jedna od većih sila Beta kvadranta. Matični planet Klingonaca je Qo'noS [Kronos], planet M klase. Klingonsko Carstvo je osnovao Kahless prije otprilike 1.500 godina. Kahless je zapamćen među Klingoncima kao hrabar ratnik koji je učinio mnoga junačka djela uključujući ujedinjenje Klingonaca nakon ubojstva tiranina Molora. Klingonska osvajačka vojska zove se (Klingon defense force). Ona je temelj Klingonskog Carstva i osigurava carstvo od raspada i unutrašnjih sukoba pokoravanjem drugih rasa.

Na prvi pogled prvi kontakt između ljudi i Klingonaca 2151. godine bio je uspješan, ali se poslije ispostavilo da je bio katastrofalan te je doveo do par desetljeća sukoba. Iza toga je slijedilo razdoblje mira koje je završilo 2218. godine kada se sukob opet rasplamsao. Otvoreni sukob je prekinut intervencijom Organijaca. Tijekom godina Klingonsko Carstvo i Federacija su napravili par pokušaja da mirno koegzistiraju kao što su Korvatski pregovori iz 2289. godine i Khitomerska konferencija iz 2293. godine. Mir je napokon postignut nakon incidenta kod Neandre u kojem je posada Enterprisea-C žrtvovala sebe i svoj brod pomažući napadnutoj klingonskoj koloniji od strane Romulanaca. Mir je trajao do 2372. godine kada je Federacija odbila podržati klingonski rat protiv Kardasijanaca. Klingonci su na to odgovorili napadom na Deep Space 9. Savez je ponovno formiran godinu poslije s ciljem da se zaštite Alfa i Beta kvadrant od dominijske prijetnje. Savez traje i dalje...

Klingonski odnosi sa Romulancima su također bili burni. 2260. godine dvije sile su bile bliske, Romulanci su čak klingonske brodove koristili u svojoj floti. Poslije su postali neprijatelji; 2344. godine Romulanci su napali klingonsku postaju na Neandri 3, ubijajući mnogo Klingonaca. 2367. godine Romulanci su podržali obitelj Duras u njihovom pokušaju da preuzmu prijestolje i mjesto Kancelara u Klingonskom Visokom Vijeću. Pokušaj nije uspio kada je Federacija sa 20-ak brodova blokirala klingonsko-romulansku granicu i sprijećila konvoj koji je trebao opskrbiti Durasove snage.

U teoriji se klingonska vlada sastoji od carske strukture sa Visokim Vijećem koje savjetuje Cara. No stoljećima titula Cara je bila nepopunjena pa je Kancelar Visokog Vijeća vladao Carstvom. Situacija se promijenila 2369. godine kada se Kahless naizgled vratio iz mrtvih, ali se naposlijetku ustanovilo da je to bio Kahlessov klon stvoren od strane klingonskih znanstvenika. Unatoć tome, Kancelar Gowron je dopustio Kahlessovom klonu da uzme Carsku titulu te da služi kao figura koja će promicati jedinstvo među Klingoncima.

Klingonci su se borili zajedno sa Federacijom i Romulancima u ratu protiv Dominija priskrbljujući si veliku čast tijekom borba. Pri kraju rata Gowrona je ubio Worf i postavio Generala Martoka na mjesto Kancelara.

autor: Anton Vojnić [Raptor]
idi na vrh