» nazad na organizacije


Organizacije [UJEDINJENA FEDERACIJA PLANETA]


Federacija je savez, uglavnom humanoidnih vrsta, u Alfa i Beta kvadrantu. Sastoji se od više od 150 planeta raštrkanih preko 8.000 svjetlosnih godina. Poznato je da Federacija nikada nije započela rat u povjesti svoga postojanja i služi kao faktor stabilnosti u ovom području galaksije. Federacija promiće mir i vrijednosti kao što su prevladavanje rasnih barijera i rad za poboljšavanje sebe, a ne za novac.

Federacija je osnovana 2161. godine na planetu Babelu. Glavni osnivači Federacije su bili ljudi, Vulkanci, Andorijanci, Telariti i jos nekoliko rasa Alfa kvadranta. Pedesetih godina 22. stoljeća došlo je do rata između ljudi i Romulanaca u kojemu Zemlja zamalo nije poražena. Osnutak Federacije je pomogao velikom broju rasa da se zaštiti od Romulanske prijetnje, ali i prijetnja kroz sljedeća stoljeća kao što su Borg i Dominij. Također, osnovana je i Federacije poznata kao Zvjezdana Flota (Starfleet). Njen glavni zadatak je da istražuje galaksiju, ali također i da brani granice Federacije.

Federacija ima multikulturno, multietničko i multireligiozno društvo. Zemlja kao glavna članica nije nametnula kulturu i običaje ostalim članovima Federacije. Unatoć mnogim razlikama između naroda, Federacija je stabilna jer svih njih ujedinjuje želja za znanjem i proširivanjem kulturnih horizonata. Kao sredstvo razmjene dobara prestao je biti novac pa tako svaki član društva dobiva sve što mu je potrebno za život u zamjenu za rad.

Vlast u Federaciji je podijeljena u 3 dijela:

- zakonodavnu (vijeće Federacije)
- sudsku (Savezni sudovi i Vrhovni sud pravde)
- izvršnu (Predsjednik Federacije)

Vijeće Federacije donosi zakone u Federaciji. Presjednik Federacije provodi u djelo te zakone i predstavlja Federaciju. Sudstvo se temelji na sistemu . Sudstvo također može i poništiti neke zakone ako su protiv Ustava Federacije. Sjedišta Vijeća Federacije i Zvjezdane Flote su u San Franciscu, a glavni grad je Pariz gdje se nalazi Predsjednik.

Iako je Federacija oduvijek promicala mir, bila je upletena u mnogo sukoba. Romulanci su nastavili biti prijetnja Federaciji čak i nakon njenog nastajanja. Poslije Zemaljsko-romulanskog rata uspostavljena je neutralna zona koju niti jedan brod ove dvije strane ne smije prijeći. Stotinjak godina poslije opet se uspostavlja kontakt, a 2374. dolazi čak i do saveza Federacije i Romulanaca. Također, prvi kontakt, 2151. sa Klingoncima je bio neuspješan te je tjekom slijedećih stoljeća bilo mnogo krvavih ratova između Klingonskog Carstva i Federacije u kojima niti jedna strana nije imala veće koristi. 2293. godine došlo je do Khitomerskog sporazuma u kojemu su prekinuto dugo razdoblje neprijateljstva. 80 godina poslije Federacija opet stupa u rat sa Klingonskim Carstvom nakon njihovog napada na Federacijsko-bajoransku stanicu, DS9. Taj je konflikt nakon godinu dana završio i Khitomerski sporazum je opet stupio na snagu. Kardasijanci su također vodili par ratova sa Federacijom koji je završio sporazumom u kojem je došlo do međusobnih ustupanja planeta. Federacijski planeti koji su završili pod upravom Kardasijanskog saveza digli su ustanak (Makiji) protiv Kardasijanaca, ali on je ugašen nakon ulaza Kardasije u Dominij. Dvije velike prijetnje, osim ova 3 velika carstva iz Alfa/Beta kvadranta su Dominijem (Gama kvadrant) koji je kroz bajoransku crvotočinu upao u Alfa kvadrant i započeo dug i težak rat sa Federacijom i njenim saveznicima i Borg (Delta kvadrant) koji je napao Sektor 001 (Zemlja) dva puta no na sreću oba puta je zaustavljen.

autor: Anton Vojnić [Raptor]
idi na vrh