» nazad na organizacije


Organizacije [ANDORIJANSKO CARSTVO]


Andorijansko Carstvo je jedno osnivača međuplanetarnog udruženja – Ujedinjene Federacije Planeta, osnovane 2161. godine. Centralni planet je na Andoriji, odnosno Procyonu V. Carstvo, barem prema podacima iz 22. stoljeća, je parlamentarna demokracija sa Andorijanskim kancelarom na čelu.

Glavna militaristička snaga u Carstvu je Andorijanska Imperijalna Garda koja upravlja brodovima i pješaštvom. Poznato je kako je Imperijalna Garda postojala barem četiri generacije prije 2153. godine. Standardno oružje korišteno u 22. stoljeću su bile jurišne puške, bez postavke za omamljivanje što dobro oslikava militaristički ustroj Andorijanaca iz 22. stoljeća. Kada član Garde pogine daleko od doma, dužnost njegovih suboraca je odnijeti dio tijela poginulog natrag na Andoriju.

S obzirom na blizinu njihovih planeta, Andorijanci i Vulkanci su prošli kroz dug period sukoba prvenstveno zbog teritorija. Sredinom 21. stoljeća su Andorijanci teraformirali planetoid klase D i nazvali ga Weytahn. Planetoid je bio smješten na važnoj strateškoj poziciji na granici Vulkanskog i Andorijanskog sustava. Vulkanci su bili prisiljeni evakuirati planetoid kada je Andorija Vulkancima zabranila inspekciju planetoida sa ciljem pronalaska mogućih militarnih instalacija. 2097. je potpisan mirovni sporazum prema kojem Vulkanci službeno dobivaju prava na Weytahn (i nazivaju ga Paan Mokar) te se postavlja nadzorni satelit u orbitu.

Kako bi osigurali sigurni "nadzor" njihovih "agresivnih" susjeda, Vulkansko Visoko Zapovjedništvo postavlja nadzornu postaju vrlo blizu Andorije, na planetu na kojem se nalazio samostan P'Jem. Sumnje Andorijanaca o postojanju postaje su potvrđene 2151. kada je ona otkrivena uz velike zasluge posade zemaljskog broda Enterprise NX-01.

2152. Andorijanci traže natrag planetoid Weythan, napušten prije gotovo 60 godina. Shran, vođa andorijanskih invazijskih snaga na planetoidu, traži pomoć kapetana Archera kao posrednika u pregovorima o prekidu vatre sa Vulkancima. Prekid vatre završava uspjehom te obje strane nastavljaju pregovore.

2154. je umalo došlo do velike bitke katastrofalnih posljedica zbog romulanskog pokušaja unošenja nemira u odnose Zemlje, Telara, Andorije i Vulkana. Više o sukobu pročitajte ovdje.

Vulkansko-andorijanski sukob dolazi kraju sa osnivanjem Ujedinjene Federacije Planeta 2161. čiji su suosnivači bili upravo Vulkanci i Andorijanci, uz ljude i Telarite, no nekoliko odmetnutih frakcija ostaje po strani sporazuma i djeluje kontra Federacije čak i u 24. stoljeću.

Kao ključan član Federacije, andorijanski ambasador Shras je bio andorijanski predstavnik na konferenciji kod Babela 2268. kada se raspravljalo o primitku Koridana kao novog člana Federacije.

Malo je poznato o unutrašnjoj politici Andorijanaca nakon ulaska u Federaciju. Sa sigurnošću se zna da su prestali biti pretežito vojna sila, a i dugogodišnji sukob sa Vulkancima je priveden kraju. 2286. su Andorijanci imali dva mjesta u Vijeću Federacije.

autor: Krešimir Vinšćak
idi na vrh