» nazad na klasifikacije i popise


popisi [ASTEROIDNI POJASEVI]

Asteroidni pojas je nakupina asteroida kružno koncentrirana oko zvijezde. Takvi asteroidi mogu biti od veličine zrnca do veličine od nekoliko kilometara. Sunčev sustav ima dva asteroidna pojasa, onaj između Marsa i Jupitera i Kuiperov pojas kod Plutona. U 23. stoljeću, asteroidni pojasevi su bili kvalificirani po Schillerovoj ljestvici. Osim pojaseva, tu su i asteroidna polja koja su nastala isključivo raspadom planeta.

Alpha Omicron je asteroidni pojas u sustavu Alpha Omicron. Kartiran je tek 2367. godine. Asteroidi u pojasu sadrže velike količine meklinita i tragove kefniuma. Otkriveno je da je pojas dom nekoliko bića koja žive u svemiru. (TNG 4x16 – Galaxy's Child)

Deltived je asteroidni pojas u blizini svemirskog objekta Deltived. (TNG 3x13 – Deja Q)

Ikalian je asteroidni pojas u sustavu Krios. U pojasu je prisutan element actinid, što otežava prodor senzora. Zahvaljujući tome, kriosijanski pobunjenici su se 2367. skrivali u pojasu i napadali svaki brod koji bi prošao. (TNG 4x24 – The Mind's Eye)

Pelloris je asteroidno polje blizu Tessena III. Pojas je bogat nitrijem. 2368., asteroid iz polja je zaprijetio uništenjem Tessena III. (TNG 5x20 – Cost of Living)

Selebi je asteroidni pojas u Sektoru 396. USS Enterprise-D ga je kartirao 2366. godine. (TNG 3x16 – The Offspring)

Terikof je asteroidni pojas u Badlandsu izvan sustava Morya. Nekoliko je asteroida u pojasu klase M, na kojima su se Makiji skrivali od Kardasijanaca i Federacije. (VOY 1x01 – Caretaker)

Asteroidni pojas u sustavu Gamma Canaris ima oko 7,000 asteroida. 34 % njih ima atmosferu koja podupire život. (TOS 2x02 – Metamorphosis)

Asteroidni pojas u sustavu Drema je nastao oko 2215. godine raspadom planeta Selcundi Drema. (TNG 2x15 – Pen Pals)

Asteroidno polje u sustavu Devolin je 2370. posjetio Enterprise-D u potrazi za nestalim USS Pegasusom. (TNG 7x12 – The Pegasus)

Asteroidno polje u sustavu Orelious su zapravo ostaci uništenog planeta Oreliousa IX. Enterprise-D je 2366. u polju pronašao staru promelijansku krstaricu. (TNG 3x06 – Booby Trap)

Alpha Omicron
(TNG 4x16 – Galaxy's Child)

Devolin
(TNG 7x12 - The Pegasus)
Ikalian
(TNG 4x24 – The Mind's Eye)

Pelloris
(TNG 5x20 – Cost of Living)autor: Goran Korov [An'treax]
idi na vrh