» nazad na interijere


[USS VOYAGER NCC-74656, klasa Intrepid]
Mrtvačnica

Mrtvačnica je također sastavni dio Voyagerovih medicinskih prostorija.


autor: Krešimir Vinšćak
idi na vrh