» nazad na interijere


[USS VOYAGER NCC-74656, klasa Intrepid]
Bolnica

Bolnica je smještena na petoj palubi broda. Sa klasom Intrepid se u federacijske bolnice počeo ugrađivati medicinski hologram u nuždi - EMH (Emergency Medical Hologram). Nakon smrti Voyagerovog glavnog brodskog liječnika, EMH postaje njegova zamjena. Holoemiteri su postavljeni samo u bolnici. Uz tri standardna biokreveta, u bolnici se nalazi kirurški biokrevet korišten za obavljanje operacija i primanje kritičnijih pacijenata. Cijeli prostor oko kreveta je u slučaju moguće ograditi poljem sile. Mala prostorija u sklopu bolnice služi kao ured glavnog brodskog liječnika, u Voyagerovom slučaju, ured glavnog brodskog holograma. Kružnog je oblika, a polukružni stol se nalazi u sredini prostorije.
autor: Krešimir Vinšćak
idi na vrh