» nazad na interijere


[ENTERPRISE NX-01, klasa NX]
Oružarnica

Pogled na upravljačku ploču.

Na lijevoj strani slike je vidljiva upravljačka ploča, dok se na desnoj strani nalazi raketni torpedo spreman za ispaljivanje.
Spremište fotoničnih torpeda.autor: Krešimir Vinšćak
idi na vrh