» nazad na interijere


[ENTERPRISE NX-01, klasa NX]
Hangar

Kontolna soba se nalazi na palubi E, dok je sam hangar zajedno sa dva šatla smješten na palubu F. Vrata se otvaraju ispod šatla, a hvaljke ga spuštaju.


autor: Krešimir Vinšćak
idi na vrh