» nazad na interijere


[USS ENTERPRISE NCC-1701-E, klasa Sovereign]
Most

Most Enterprisea-E, broda Sovereign klase, razmještajem konzola podsjeća na mješavinu izvornog Enterprisea (Constitution klasa) i svog prethodnika, Enterprisea-D (Galaxy klasa). Iz Constututiona (i većine ostalih federacijskih klasa) je preuzet smještaj kapetanskog stolca, u središtu i odvojen od ostalih konzola. No, svejedno, prvi časnik i savjetnica su tik do kapteana, što kod Constitutiona nije bio slučaj. Naime, ta mjesta na Constitution klasi nisu ni postojala. Opet, kao i kod prijašnjih Enterprisea, izuzev Enterprisea-D, ostala mjesta i konzole su raspoređene u radijalnom obliku, sa kapetanom u centru. Po uzoru na Galaxy klasu smještene su operacijska konzola i kormilo. "U prvom redu", odmah ispred glavnog zaslona, smještene jedna pored druge.

Dakle, kapetan se nalazi u "središtu zbivanja", na uzdignutoj platformi. Lijevo i desno su smještene još dvije konzole. Prvi časnik sjedi sa desne strane, dok je savjetnikovo mjesto s lijeve strane. Kao što smo spomenuli, direktno ispred kapetana su operacijska konzola (lijevo, u odnosu na kapetana) te kormilo (desno). Konzole su identičnog oblika. Na istoj uzdignutoj platformi kao i kapetanov stolac, nalaze se i ostale konzole. Glavni zaslon se nalazi na prednjem zidu mosta. Kada je inaktivan, slika nadopunjuje izgled pregrade te se čini kao da zaslona ni nema. Na stražnjem zidu je glavna brodska shema (master systems display) koja prikazuje trenutno stanje broda i njegovih sustava. Direktno iza glavne brodske sheme se nalazi promatračnica.

Smješten je u središtu tanjurnog dijela broda, nalazi se na prvoj palubi i predstavlja najvišu točku broda. Sa ostatkom broda ga povezuju dva turbolifta. Promatračnica i kapetanov ured su direktno povezani sa mostom.
Operacijska konzola (lijevo) te kormilo (desno).


autor: Krešimir Vinšćak
idi na vrh