» nazad na interijere


[USS ENTERPRISE NCC-1701-D, klasa Galaxy]
Bolnica
Enterprise-D ima najmanje 3 bolnice; a je glavna bolnica smještena na desnoj strani broda. U sredini bolnice se nalazi glavni kirurški biokrevet, dok su uza zidove smještena još četiri pomoćna biokreveta. U bolnici su se nalazila različita medicinska pomagala, od mikroskopa i ostalih instrumenata, do monitora i ostale opreme za nadzor pacijenata. Rodilište se također nalazi u sklopu bolnice.


Operacije se obavljaju na glavnom kirurškom krevetu, smještenom u središtu bolnice. Iznad kreveta se nalaze biosenzori koji, u kombinaciji sa trikorderom, daju potpune informacije o stanju pacijenta. Cijeli sklop senzora također može generirati zaštitno polje oko kreveta.
U sklopu glavne bolnice, nalazi se i ured glavne brodske liječnice, doktorice Beverly Crusher. Ono što je za kapetana broda, njegov ured uz most, to je za glavnog brodskog liječnika njegov ured. Neposredna blizina bolnici omogućava reagiranje na sve hitne slučajeve.
autor: Krešimir Vinšćak
idi na vrh