» nazad na interijere


[DEEP SPACE NINE]
Zračna komora

Zračna komora je međuprostor između svemira i same stanice, a sastoji se od dvije komore. Bilo tko uđe na stanicu mora prvo proći kroz zračnu komoru.autor: Krešimir Vinšćak
idi na vrh