» nazad na interijere


[USS DEFIANT NX-74205, klasa Defiant]
Most

Defiantov most je kompaktan, baš kao i cijeli brod. Nalazio se, kao i svi mostovi na federacijskim brodovima, na prvoj palubi, a sa ostatkom broda su ga povezivala dvoja vrata na stražnjem dijelu mosta, sa lijeve i desne strane. Između vrata se nalazila glavna brodska shema (master systems display). Kapetanov stolac je smješten, naravno, u središte mosta, na uzdignutom položaju, bez mjesta za prvog časnika i(li) savjetnika kao kod primjerice Galaxy, Sovereign i Intrepid klasa. Na lijevoj strani broda su smještene strojarska i primarna taktička konzola, a na desnoj znanstvena te sekundarna taktička konzola. Ispred kapetana se nalazi konzola koja spaja funkcije operacijske konzole i kormila, a direktno ispred kapetana i kormila je smješten glavni zaslon. Strojarska konzola omogućava uvid u stanje impulsnog i Warp pogona, kao i nadzor ostalih važnih brodskih sustava. Tako zapovjednik stroja sa mosta može zapovijedati strojarnicom. Nasuprot strojarskoj konzoli, nalazi se znanstvena konzola. Dvije taktičke konzole su smještene s obje strane glavnog zaslona. Zadaća sekundarne taktičke konzole je rasteretiti primarnu, posebice u bitci.
autor: Krešimir Vinšćak
idi na vrh