» nazad na interijere


[USS ENTERPRISE NCC-1701, klasa Constitution - 2260]
Bolnica

Opremljena najnovijim tehničkim dostignućima na polju medicine, bolnica se nalazi na šestoj palubi Enterprisea. U sklopu bolnice se nalazi i ured glavnog brodskog liječnika i laboratorij.
autor: Krešimir Vinšćak
idi na vrh