» osobni dokumenti / the next generation


the next generation
NATASHA YAR - "TASHA"


Puno ime: Natasha Yar
Vrsta: Čovjek
Spol: Ženski
Datum rođenja: 2337. godina
Mjesto rođenja: Turkana IV
Čin: Poručnica
Zanimanje: Zapovjednica osiguranja
Glumi je: Denise Crosby


Kronologija ukratko

2337. - Rođena na Turkani IV
2342. - Tashini roditelji su ubijeni
2352. - Bježi sa Turkane IV
2364. - Započinje službu na USS Enterprise-D kao šef sigurnosti. Na Vagri II je ubija biće poznato pod nazivom Armus


Biografija

Tasha je 2337. rođena na Turkani IV. Imala je užasno djetinjstvo. Roditelji su joj ubijeni kada je imala pet godina te je živjela sa mlađom sestrom jedva preživljavajući i izbjegavajući razne bande i drogu. Kada joj je bilo 15 godina bježi sa Turkane uspjevši uvjeriti prolazećeg trgovca da je odvede sa planeta. Negdje u to vrijeme se Turkana odcijepila od Federacije prekinuvši kontakt sa njom. Sa sestrom Isharom se nikad više nije vidjela.

Tasha završava Akademiju te 2364. dobiva mjesto na Enterpriseu-D kao zapovjednica osiguranja. Tijekom izvidničke misije spašavanja nekolicine članova posade Enterprisea zapele na planetu Vagra II, Tashu na dužnosti ubija tajanstveno biće pod imenom Armus.

U alternativnoj stvarnosti stvorenoj 2366. Enterprise-C iz 2364. godine prolazi kroz vremenski procijep poremetivši vremenski tok te stvorivši novi vremenski pravac u kojem su Federacija i Klingonsko Carstvo u ratu. Kada posade Enterprisea C i D shvaćaju da je uzrok tom ratu upravo prolazak Enterprisea-C kroz procijep, Picard naređuje povratak "zalutalog" broda u svoje vrijeme. Tasha, u tom vrem. pravcu još uvijek živa, saznaje kako u "pravoj" stvarnosti umire besmislenom smrću i odlučuje iskustvom pomoći posadi Enterprisea-C koji je, napadnut od strane klingonskih BoP-ova izgubio dobar dio viših časnika. Nakon povratka u 2364. Enterprise-C biva uništen u bitci od strane romulanskih brodova, a Tashu zarobljavaju Romulanci te je odvode na Romul gdje se prisilno ženi sa romulanskim operativcem i rađa dijete Selu.


autor: Krešimir Vinšćak
idi na vrh