Hrvatski:

UFPCroatia je neslužbeni Star Trek fan site. Site nije sponzoriran niti odobren od strane Paramounta, a sadržaj sitea služi isključivo u svrhu informiranja. Sva prava pridržana. Pisani materijali na ovom siteu vlasništvo su njihovih autora ili ovog sitea ukoliko to nije drugačije navedeno. Svi sadržaji na ufpcroatia.com uključujući grafičke, tekstualne i ostale materijale zaštićeni su Zakonom RH o autorskom pravu.

Ukoliko želite naše pisane materijale objaviti na vašem siteu kontaktirajte nas i objasnite gdje biste točno i u koju svrhu iste koristili. Ni u kom slučaju nije dozvoljeno preuzimanje ostatka materijala s ovog sitea bez naše prethodne dozvole i/ili navođenja izvora. Ukoliko primijetimo da ste prekršili naša autorska prava, poduzet ćemo akcije protiv Vas bez upozorenja. Posljedica toga može u najblažem slučaju biti ukidanje vašeg web hosting računa, a u najgorem krivična prijava. Dakle - pretpostavit ćemo da ste namjerno prekršili naša autorska prava i postupiti u skladu sa tim. Screenshotovi iz epizoda nisu vlasništvo UFPCroatie već vlasnika Star Trek licence, Paramonta.

Obvezujemo se da vaše podatke nećemo davati, pokazivati, iznajmljivati niti prodavati trećim osobama. Također se obvezujemo da vam bez vašeg dopuštenja nećemo slati nikakve posebne reklame nevezane uz site ukoliko se prijavite za naš newsletter ili ostavite svoje podatke.

Cookiese ne koristimo ni za kakvo praćenje, bili to vaši osobni podaci ili bilo što slično. Također ne koristimo nikakve druge tehnike za tajno prikupljanje e-mail adresa ili bilo kojih drugih podataka od naših posjetitelja.

Kao izvori za pisanje nekih članaka poslužili su tekstovi sa stranih siteova navedenih u linkovima.

Star Trek i sva imena povezana uz taj termin su vlasništvo © i registrirani zaštitni ® znaci kompanije Paramount.


English:

UFPCroatia is an unofficial Star Trek fan website. The website isn’t sponsored or approved by Paramount and it’s contents are meant for informational purposes only. All rights reserved. Written materials on this website are property of their authors or this website unless stated otherwise. All contents on ufpcroatia.com including graphics, texts and other materials are protected by copyright law.

If you'd like to publish our written materials on your website please contact us and explain where exactly and for what purpose would those materials be used. Taking materials from this website without our permission or/and naming the source is strictly prohibited. If our authorial rights are violated, we shall take actions against the person responsible without prior warning. Consequences can vary from terminating your hosting account to a lawsuit. We shall presume that you deliberately violated our authorial rights and act appropriately. We state that your information will not be given, shown or sold to third parties.

We also state that we will not send you any non-website based advertisements if you submit to for our newsletter or leave your personal information on our website. Screenshots from episodes are property of Paramount.

We do not use cookies for any kind of tracking, whether those are your personal or any other kind of information. Also, we do not use any other techniques to secretly gather e-mail addresses or any other data from our visitors.

We foreign sites for writing some of the articles on the website. They're named in links page.

Star Trek and all names connected to that term are property © and registered trademarks ® of Paramount company.
idi na vrh