» nazad na činove


Kao u svakoj hijerarhiji, a ponajviše u onoj vojnoj, postoje činovi. Činovi se pojavljuju kao posljedica složenih odnosa u vojnim organizacijama kada hijerarhija dolazi do punog izražaja, kako bi svaki časnik imao precizno zadane dužnosti, odgovornosti te time i čin na uniformi.

[1] admiral flote, admiral
[2] kapetan
[3] zapovjednik (kapetan fregate)
[4] natporučnik (kapetan korvete)
[5] poručnik
[6] zastavnik (ensign)
[7] unovačena posada

Prije 2155. godine uniforme Teranske Zvjezdane flote su se bile iste slične kao i kod Zvjezdane flote iz našeg svemira. Poslije 2155. godine i incidenta sa USS Defiantom
(ENT 4x18-19 In A mirror, Darkly) uniforme su izmjenjene prema onim nađenim na njemu. 2155. godine standardna časnička uniforma je bila, kao i u našem svemiru, plave boje sa crtama na ramenima u boji odjeljenja. Oznaka Teranskog carstva je nošena na desnoj nadlaktici, dok je oznaka odjeljenja nošena na lijevoj. Ženske uniforme su bile nešto jednostavnije, sa gornjim dijelom kombinezona koji je bio nešto kraći. Činovi su bili prikazani na epoletama. 2268. godine hlače su bile crne boje a gornje dio ovisno o boji odjeljenja. Oznaka Teranskog carstva je bila na desnoj strani grudi. I ovdje je ženska uniforma imala skraćeni gornji dio koji je bio u boji odjeljenja. Činovi su bili istovjetni onima u našem svemiru.[1] general
[2] pukovnik
[3] bojnik
[4] satnik
[5] poručnik
[6] narednik
[7] razvodnik
[8] vojnik

MACO, pješaštvo Teranskog carstva je imao istovjetne činove kao i u našem svemiru.autor: [dustystorm]
idi na vrh