» brodovi / klingonsko carstvo


[KLINGONSKO CARSTVO]

klasa VOR'CHA
napadačka krstaricaTehnički podaci

Tip: Napadačka krstarica
Uveden u službu: 2364.
Maksimalna brzina: Warp 9,6
Dimenzije:
dužina: 481,32 metara,
širina: 341,76 metara,
visina: 106,87 metara
Broj paluba: 39
Masa: 2.238.000 tona
Naoružanje: 3 pulsna disruptorska topa, 12 disruptorskih topova, 8 lansera fotonskih torpeda
Obrambeni sustavi: sustav štitova
Broj osoblja: 1.500Klasa Vor'Cha je bila zamišljena kao nova okosnica klingonske flote. Klasa je uvedena u službu 2364. godine kao odgovor na federacijski Galaxy i romulanski D'Deridex. Vor'Cha prati već tradicionalni klingonski trend i ima primarnu ulogu napadačke krstarice.

Pri dizajniranju klase, očigledno je da su klingonci išli ka velikoj, robusnoj klasi koja će odgovoriti na utrku u naoružanju koja se u tom periodu vodila. Brod je stvarno naoružan "do zuba". Veliki broj disruptorskih topova i lansera fotonskih torpeda mu daje ogromnu vatrenu moć. Ipak, takvo naoružanje Vor'Cha je platio nešto slabijim mogućnostima manevriranja.

Vor'Cha je po svom pojavljivanju preuzela ulogu elitne klase klingonskog carstva. Ova klasa je prvi put prikazana u epizodi TNG 4x07 – Reunion kada je jedan od brodova ove klase poslužio kao zapovjedni brod tadašnjeg kancelara klingonskog carstva – K'mpeca. IKS Bortas, možda najpoznatiji brod ove klase, bio je zapovjedni brod kasnijeg kancelara – Gowrona. Gowronov Bortas je bio i zapovjedni brod tijekom klingonskog građanskog rata 2367. godine.

Vor'Cha po svom dizajnu dosta podsjeća na staru D7 krstaricu. Vrlo vjerojatno da su klingonci preuzeli osnovni dizajn D7 krstarice pri konstruiranju Vor'Cha klase.

Vor'Cha je dosta korišten i u dominijskom ratu. Bio je udarna snaga klingonskog dijela savezničke flote. U dominijskom ratu je predstavljena i nova uzdanica klingonske flote – Negh'Var klasa koja je preuzela ulogu zapovjednog broda. Ipak, Vor'Che će još dugo biti dio klingonske flote.


Poznati brodovi

IKS Bortas
- Drugi brod sa ovim nazivom
- U službi od 2360-ih godina
- Gowronov zapovjedni brod tijekom Klingonskog civilnog rata između 2367. i 2368. Teško oštećen kada su ga napale Durasove snage na početku rata, uspješno odbio napad uz pomoć IKS Hegh'te
- 2368. se sastaje sa Enterpriseom-D da preveze Khalessovu reinkarnaciju na Qo'nos
- TNG: "The Defector", TNG: "Redemption", TNG: "Rightful Heir"

IKS Drovana
- 2369. je pod zapovjedništvom kapetana Nu'Daqa prikupljao DNA uzorke potrebne za rješavanje 4 bilijuna stare zagonetke Stvoritelja (Progenitora)
- Odgovoran za uništenje svog života na planetu Indri VII sa ciljem sprečavanja ostalih strana da se domognu uzoraka
- TNG: "The Chase"

IKS Maht-H'a

IKS Qu'Vat
- 2369. transportirao guvernera Toraka na mjesto susreta sa Enterpriseom-D zbog optužbi o klingonskoj umiješanosti oko incidenta na relejnoj Stanici 47
- TNG: "Aquiel"

IKS Toh'Kaht
- 2369. pod zapovjedništvom kapetana Tel'Peha odlazi u Gama kvadrant sa ciljem uspostavljanja prve klingonske kolonije na drugoj strani bajoranske crvotočine. Tajna sekundarna misija je bila pronalazak tuđinske vojne tehnologije za Carstvo
- Približno tri tjedana kasnije nakon odlaska sa DS9-a Toh'Kaht se vraća iz crvotočine jedan mjesec prije zakazanog roka. Odmah po izlasku brod je eksplodirao, a jedini preživjeli je bio prvi časnik Hon'Tihl koji umire odmah po teleportiranju na stanicu. Kasnije je otkriveno da je Toh'Kaht bio izložen nepoznatim energijskim sferama na Saltah'ni V koje su izazvale paranoju i fanatizam na brodu.
- DS9: "Dramatis Personae"

IKS Vor'nak
- Njime je zapovijedao general Tanas
- 2374. je transportirao nekoliko članova posade na IKS Rotarran uključujući Worfovog sina, Aleksandra Rozhenka
- DS9: "Sons and Daughters"

IKS Yavang

autor: Krešimir Vinšćak, [dustystorm]
idi na vrh