» nazad na flote


FEDERACIJSKA FLOTA (dominijevo izvješće)


Federacijska flota najraznovrsnija je poznata flota, broji oko 50 različitih klasa korištenih unatrag proteklih 200 godina koliko je prošlo od osnutka ove organizacije. Većina je dizajnirana tijekom 24. stoljeća, pa je stoga u aktivnoj službi dobar dio klasa.

Federacija je osnovana 2161. godine, a flotu gotovo u cijelosti čine brodovi Zvjezdane flote, njihove glavne vojne organizacije. Prema našim podacima, najstarija izvorno federacijska klasa je Daedalus, čije se uvođenje u službu otprilike podudara sa osnutkom Federacije. U to vrijeme korišteni su brodovi ostalih članica rane Federacije, poput ljudske klase NX, vulkanskih D'Kyr, Sh'Raan i Suurok, andorijske krstarice tipa Kumari i ostalih.

klasa NX
istraživački brod
22. stoljeće
klasa Daedalus
krstarica
22. stoljeće

Klasa Constitution činila je većinu federacijske flote sredinom 23. stoljeća, zajedno sa Enterpriseom NCC-1701 kao kapitalnim brodom. Krajem stoljeća ova je teška krstarica obnovljena, a dizajnirane su klase Constellation (srednja krstarica), Miranda (laka krstarica) i Oberth (klasa istraživačkih brodova).

klasa Constitution
teška krstarica
23. stoljeće
klasa Constitution (obnovljena)
teška krstarica
23. stoljeće

klasa Excelsior
teška krstarica
23. stoljeće
klasa Miranda
laka krstarica
23. stoljeće

Moguće je da su informacije o floti iz 22. i 23. stoljeća nepotpune, budući da Dominij do druge polovice 24. stoljeća nije bio u kontaktu s Federacijom, no podaci prikupljeni s otetih federacijskih brodova, te podaci dobiveni kao dio savezništva s Kardasijskom unijom vrlo vjerojatno predstavljaju vjerodostojnu sliku flote.

Jedna od novijih klasa razvijenih početkom 24. stoljeća, koja nije sudjelovala u ratu Dominija i federacijskih saveznika je Ambassador. Najveća i najsnažnija klasa svog vremena nije doživjela masovnu produkciju, već je tridesetak godina kasnije zamijenjena klasom Galaxy.

Preko desetak razvijenih klasa brodova rijetko je u upotrebi i ne čine spomena vrijedan udio u floti. Prema dostupnim informacijama, klase Centaur, Cheyenne, Freedom, New Orleans, Niagra, Norway, Saber, Sydney te nekoliko ostalih čine manji postotak flote, s obzirom da je izgrađeno tek nekoliko primjeraka tih klasa. Razlozi su nepoznati, no vjerojatan uzrok je inferiornost ovih klasa u odnosu na ostale i neisplativost daljnjeg razvoja.

klasa Galaxy
teška krstarica
24. stoljeće
klasa Nebula
istraživački brod
24. stoljeće

S obzirom na istraživačku karakteristiku Federacije, dio flote čine slabo naoružani istraživački brodovi. Klasa Oberth jedna je od prvih takvih specijalizarnih klasa, a najviše ih je razvijeno u drugoj polovici 24. stoljeća, kada su se počeli proizvoditi brodovi klasa Nebula, Nova i Intrepid. Klasa Olympic dizajnirana je kao medicinski brod, iznimno slabog naoružanja i borbenih sposobnosti.

klasa Intrepid
istraživački brod
24. stoljeće
klasa Nova
znanstveni brod
24. stoljeće

U ratu protiv Federacije ("Dominijskom ratu"), osnovu njihove flote činili su brodovi klase Galaxy i Excelsior te, u manjem broju, Akira kao teške krstarice i glavna osovina flote. Glavninu lakih krstarica činili su brodovi klase Miranda, te manjim dijelom Steamrunner. Brzi lovci klase Peregrine sudjelovali su kao potpora većim brodovima te unatoč velikim gubicima, učinili veliku štetu našim* brodovima. Ostale korištene klase, bilo kao ratni ili diplomatski brodovi, bile su Akira Centaur, Danube, Intrepid, Niagra, Oberth i druge.

federacijska flota
operacija povratak
24. stoljeće
federacijska flota
operacija povratak
24. stoljeće

Unatoč dizajnu starom gotovo 100 godina, klasa Miranda je jedan od najdugovječnijih primjeraka u federacijskoj floti. Svoju dugovječnost duguje ekonomičnom dizajnu i isplativosti izgradnje te nekolicini obnova i dogradnji sustava. Po završetku rata, vrlo vjerojatno se povlači iz aktivne službe, između ostalog, zbog velikih gubitaka u ratu. Pretpostavlja se da će ovu laku krstaricu većim dijelom zamijeniti novija klasa Steamrunner, te Saber i Norway, iako u puno manjem broju.

U ratu je sudjelovao i jedan brod klase Defiant, iako klasificiran kao eskortni brod, izuzetne vatrene moći i napadačkih kapaciteta. Defiant je služio kao diplomatski brod kapetana Siska, jednog od najistaknutijih federacijskih vođa u ratu, nanijevši zamjetnu štetu našoj floti.

klasa Defiant
eskortni brod
24. stoljeće
klasa Akira
teška krstarica
24. stoljeće

Podaci o klasi Sovereign uglavnom su nedostupni. Novi kapitalni brod Federacije, Enterprise-E, nije sudjelovao u ratu. Njegova uloga u to vrijeme nije poznata, osim informacija o bitci sa Borgom kod sektora 001. Vjerojatno je bio dio flote koja je bila stacionirana blizu Zemlje štiteći jedan od ključnih planeta Federacije i njeno sjedište.

Prema prilično šturim informacijama koje dobivamo nakon završetka rata, razvijena je klasa Prometheus. Ona je dosad najsofisticiranija klasa na kojoj je testiran velik broj novih tehnologija, no zasad je još uvijek u razvojnoj fazi.

klasa Sovereign
teška krstarica
24. stoljeće
klasa Prometheus
taktička krstarica
24. stoljećeautor: Krešimir Vinšćak
idi na vrh