» nazad na flote


DOMINIJEVA FLOTA (federacijsko izvješće)


Prvi susret Federacije i Dominija dogodio se 2370. godine. Već u prvom susretu eskalirao je sukob pri kojem je uništen USS Odyssey, a pravi rat započeo je 2373. godine. Dominijska flota sastojala se od četiri glavna tipa brodova, glavninu posade činili su Jem'Hadari.

Najmanji i najbrojniji su jem'hadarski napadački brodovi. Izuzetno pokretni i prilično dobro naoružani s obzirom na veličinu. Koriste se za izvidničke i patrolne zadaće te napade na veće neprijateljske brodove gdje njihova okretnost dolazi do izražaja. Prvi federacijski susret sa dominijskim brodovima bio je upravo protiv ovih malih napadačkih brodova kada je uništen USS Odyssey. U Dominijskom ratu bili su korišteni prilikom iznenadnih napada na federacijske brodove, ali i u velikim bitkama kao potpora teškim krstaricama, kardasijskim Galorima te brinskim ratnim brodovima.

Napadački brod
24. stoljeće
Teška krstarica
24. stoljeće

Druga najbrojnija klasa je puno snažnija teška krstarica. Veličine federacijske klase Galaxy i otprilike jednake snage. Najčešće je korištena u masovnim bitkama Dominijskog rata kao dio većih flota. Obično im je svrha bila napad na neprijateljske kapitalne brodove i nepokretne objekte poput stanica. Imali su ključnu ulogu prilikom dominijskog napada i zauzimanja stanice Deep Space Nine.

Druga dva manje korištena tipa brodova su teški borbeni brod te oklopnjača. USS Valiant susreo se s teškim borbenim brodom te naposlijetku bio uništen. Ova klasa kasnije više nije sudjelovala u Dominijskom ratu. Pretpostavlja se da je bila podloga za razvoj još snažnijih brodova - oklopnjača. Ovi ogromni i iznimno naoružani brodovi bili su korišteni u završnoj bitki Dominijskog rata kao obrana Kardasije Prime.

Teški borbeni brod
24. stoljeće
Oklopnjača
24. stoljećeautor: Krešimir Vinšćak
idi na vrh