brodovi / borg

Ovaj će vas odjeljak provesti kroz većinu Federacijskih i tuđinskih klasa brodova upoznatih u Star Treku. Tehnički podatci o brodovima su ovdje samo za nekakvu orijentaciju i nisu apsolutno točni. Razlog tomu je nedovoljna količina podataka koje dobijemo kroz same serijale. Dio informacija je preuzet iz službenih knjiga poput Star Trek Enciklopedije te različitih Technical Manuala. Kao refernca je poslužila i stranica ditl.org. Ti su ti podatci pretpostavljeni te su ovdje su samo zbog okvirne orijentacije. U samim tekstovima smo se pokušali distancirati od pustih brojaka (navodili smo ih samo ako su službeno potvrđene), te smo pokušali izgraditi priču vezanu uz pojedinu klasu.kocka, kraljičin brod, taktička kocka, sfera, skaut, tip 03
[klasa KOCKA // asimilacijski i borbeni brod]
Kocka (Cube) je primarni asimilacijski i borbeni brod Kolektiva, volumena 28 kubičnih kilometara te sa 'posadom' od oko 200.000 radilica jedna je od najrazornijih snaga galaksije...


[klasa KRALJIČIN BROD // transporter]
Za ovaj klasu broda nije sigurno da li postoji kao jedinstven primjerak ili ih je više izgrađeno. Do sada je korišten isključivo kao osobni transportni brod Borgove kraljice pa iz toga vlada pretpostavka...


[klasa TAKTIČKA KOCKA // borbeni brod]
Taktička kocka je, za razliku od obične kocke, brod za specifičnu namjenu - borbu i napad. Također, njezin je oklop daleko jači od obične Kocke te pokriva dobar dio površine broda...


[klasa SFERA // višefunkcionalni brod]
Sfera je višenamjenski brod koji se koristi samostalno, odnosno kao izvidnički brod ili kao kapsula / pomoćni brod unutar Kocke. Slabija je od Kocke, no svejedno velike razorne moći...


[klasa SKAUT // laki izviđački brod]
Ovo je jedan od manje poznatih Borgovih brodova. U dosadašnjim sukobima sa Borgom, Federacija nikada nije susrela ovu klasu broda. Jedan od razloga može biti i njegova namjena kao izviđačkog i patrolnog broda...


[klasa TIP 03 // transwarp prototip]
Ova klasa je oznacena Tipom 03, vjerojatno zato što je to treci tip Borgovog broda kojeg je Zvjezdana flota srela. Iako nije naoružan kao primjerice Kocka, snažniji je od federacijske klase Galaxy...idi na vrh