» oružja [disruptori]
Za razliku od Federacije koja koristi fazore, disruptorsku tehnologiju kao naoružanje koriste sve ostale veće sile kao što su: Romulanci, Klingonci, Borg, Breeni, Ferengiji i ostali. Kao i kod fazora, disruptori se koriste i kao ručno naoružanje i instalirani... [čitaj više...]